Kакво може да направи домоуправителят

Когато съседите се държат непристойно и не спазват правилник за вътрешният ред в Етажната Собственост?

Професионалният домоуправител, в крайна сметка не е институция, която може да се разпорежда кой гражданин как да се държи и да определя правила за поведение. Но със сигурност не трябва да остава безучастен, когато недобросъвестен съсед нарушава правилника за вътрешният ред! Професионалните домоуправители имат не малко опции да реагират като те започват от обикновени разговори със съседите. До съставяне на констативни протоколи, които се представят в съответната община, за да може кметът на района да наложи административно наказателна санкция. По реда на ЗУЕС (закона за управление на Етажната Собственост).

Разбира се, целта на професионалните домоуправители е да управляват жилищните сгради в мир и разбирателство и да не се прибягва до санкции и неприятни разговори. Но понякога това наистина няма как да бъде прескочено. Понякога съседите умишлено не преустановяват натрапчивите си действия. И по този начин поставят професионалните домоуправители в много сложна ситуация, за да могат те да запазят добрият тон в сградата. Едно е ясно, ако професионалният домоуправител не реагира своевременно, това означава че управлението ще бъде нарушено, а справедливостта ще бъде накърнена.

Kакво може да направи домоуправителят

Професионалните домоуправители нямат право да допускат това в никой случай! Друг е въпросът, че също така, техният авторитет и компетентност ще пострадат. Ако не могат да се справят с ежедневни битови проблеми касаещи управлението на сградата. Не е случайно, че най-често платен домоуправител. Или както някои по-възрастни хора ги наричат още служебен домоуправител, се наема именно поради тези причини. Професионалният домоуправител е длъжен да санкционира по установеният ред всяко непристойно поведение. За да не нарушава то реда и организацията в сградата, а също така справедливостта във входа трябва да възтържествува!

Лудите съседи

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.