Етажната Собственост често се превръща в причина за междусъседски спорове и вражди. Има много фактори, които водят до това явление, но може би най-важният е фактът, че не всички са наясно какво точно представлява Етажната Собственост, чия е и кой и как може да се разполага с нея. Често споровете се пораждат от липсата на достатъчно информация и разяснение, затова ние от Вход Мениджър ООД ще се опитаме да Ви предоставим нужната информация, за да знаете Вашите права и задължения на Етажната Собственост.

 

Какво представлява Етажната Собственост?

Нормативна база на Етажната Собственост

Смята се, че в никой закон, който определя правата и задълженията на собственици на Етажна Собственост не е записана точна дефиниция на понятието. Често за Етажна Собственост се разбира текстът, записан в чл. 37 и 38 от Закона за собствеността, според който това е пространство, което се създава, когато етажи или части от етажи, заедно с придадените им помещения принадлежат на отделни собственици. Собствениците на Етажна Собственост могат да са физически и юридически лица, както и държавата или определена община. За да бъде създадена една Етажна Собственост, то тя трябва да разполага с поне три самостоятелни обекта, независимо дали са апартаменти, офиси или други. Според чл. 40 от Закона за собствеността, всеки собственик разполага с различен дял Етажна Собственост, който се определя в съотношение между стойностите на отделните помещения, които са тяхно притежание, изчислени при учредяването на Етажната Собственост.

Обяснение на Етажната Собственост  

А сега малко по-просто. Етажната Собственост е сумарно понятие на всички помещения на етажа. Това включва апартаментите, разположени на етажа, както и помещенията, чиято цел е да свързват отделните апартаменти, както и етажите. Тоест, Етажна Собственост са апартаментите, коридорите и стълбищата. Докато собствениците могат да се разполагат както желаят със своите жилища, то нещата стоят по малко по-различен начин с общите части от Етажната Собственост. Тъй като те са определени и създадени за общо ползване и нямат самостоятелен характер, върху тях се установява съсобственост.

Общите части на Етажната Собственост

В чл.38 от Закона за собствеността е разписано, че ако етажите или части от етажите принадлежат на различни собственици, независимо физически или юридически лица, общи за всички собственици площи се падат „земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.“

 

Права и задължения към общите части от Етажната Собственост

Права върху Етажната Собственост

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда, която действа в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат да действат с ограничени правомощия, освен ако собственикът на Етажната собственост не им предостави по-големи.

Задължения към Етажната Собственост

Съществуването на права автоматично създава и нуждата от задължения. Всички задължения на собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост са описани в чл. 6 от Закона за управление на Етажната Собственост. Сред най-важните задължения спадат опазването на общите части, ползването на Етажната Собственост и общите части без да се пречи на останалите собственици, ползватели и обитатели, както и да заплаща разходите, които са нужни за ремонти, преустройство и реконструкции на различни части от Етажната Собственост.

 

Ремонтни дейности на Етажната Собственост

По принцип, всички ремонтни дейности, които се извършват в общите части на Етажната Собственост, трябва да бъдат гласувани и одобрени от Общото събрание, но има определени случаи, при които може да се действа веднага. Ако има повреда, която може лесно да се отстрани или пречи на нормалното функциониране и използване на Етажната Собственост, то може да се предприемат мерки на момента без да се чака среща на Общото събрание и разрешението им. След това собственикът, ползвател или наемател на Етажна Собственост има право да поиска възстановяване на вложените от него средства за поправка или ремонтна дейност, като парите трябва да бъдат предоставени от фонда за ремонтни дейности на входа. За да бъдат признати и изплатени разходите, трябва да се предостави валиден платежен документ.

 

Форми на управление на Етажната Собственост

В Закона за управление на Етажната Собственост са записани 2 форми на управление и това са Общото събрание на собствениците и Сдружение на собствениците. Общото събрание, от своя страна, се дели на 2 части – Общо събрание и Управителен съвет (управител). Собствениците на Етажната Собственост могат да избират измежду тези 2 форми на управление, но те имат и възможността да възложат управлението на Етажната Собственост на трети лица – професионални домоуправители.

 

Професионални домоуправители за Вашата Етажна Собственост

Професионалните домоуправители са ефективно и практично решение за всички собственици на Етажна Собственост, които нямат достатъчно време за да изпълняват сами своите задължения. Фирмите за управление на Етажна Собственост гарантират на всички собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост спокойствие и сигурност, че всичко е свършено както трябва. Те се занимават с организирането на Общо събрание, създаване на вътрешен правилник на входа, събирането на оферти за евентуални ремонтни дейности и още много други. Вход Мениджър ООД е доверена фирма за управление на Етажна Собственост на над 25 хиляди домакинства и предоставяме голяма гама от услуги, свързани с ефективното управление на Етажната собственост. Ние Ви предлагаме екип от висококвалифицирани експерти, които могат да Ви предоставят помощ и съвет в различни ситуации, свързани с Вашата Етажна Собственост. Нашите специалисти Ви предлагат ефективно решение на едни от най-често срещаните въпроси, свързани с управлението и използването на Етажна Собственост.

 

Един от тях често са некоректните платци и наематели, ползватели и собственици на Етажна Собственост, които отказват да заплащат нужните такси. Вход Мениджър ООД Ви предоставя съдействие и помощ при събиране на стари задължения, като в тях се включват всички такси, одобрени в правилника за вътрешния ред на входа, както и таксите, събирани за ремонтни дейности. Нашият юридически екип може да Ви даде юридическа гаранция относно принудителното изпълнение на решенията, взети на Общото събрание по отношение на некоректни платци. Ние помагаме на Етажните Собствености да заведат дело по чл. 410 от Гражданско-процесуалния кодекс срещу всички собственици, ползватели и наематели, които отказват да заплащат нужните такси. И освен това, нашите юридически експерти ще бъдат медиатор в разрешаването на спорове от различни естества в Етажната Собственост.

 

Друг любим въпрос на собствениците на Етажна Собственост – Кой ще направи ремонта?

Не се притеснявайте! Организационният екип на Вход Мениджър ООД е тук за да Ви помогне! Нашите специалисти ще проучат възможните предложения и оферти от фирми, предлагащи такива услуги и ще оставят на собствениците на Етажна Собственост единствено да изберете най-подходящото за Вас предложение. Ние ще Ви помогнем с изготвянето на оферти и предложения за различни ремонтни и облагородяващи процеси, както и при борба с вредителите. Можете да проучването на организационния екип на Вход Мениджър ООД и само да вземете най-доброто решение за Вашата Етажна Собственост!

 

Дребните ремонти също са нещо, с което няма да занимаваме собствениците, ползватели и наематели на Етажна Собственост! Техническият екип от нашия пакет професионален домоуправител ще се погрижи при извършването на дребни ремонтни дейности, които не изискват специална помощ, както и ще се грижат осветлението на Етажните собствености винаги да работи. Освен това, техническият екип на Вход Мениджър ООД ще проверява състоянието на сградата и прилежащите ѝ съоръжения и след всяка инспекция ще изготвя за Вас протоколи. Така можете да бъдете сигурни, че Етажната Собственост винаги ще бъде добре поддържана.

 

Ако Вашата Етажна Собственост се нуждае от други услуги, то ние можем да Ви помогнем! Доверете се на дъщерните дружества от структурата „Мениджър Груп“, които да Ви помагат в почистването, борбата с насекоми и вредители, предлагат Ви професионални ключарски услуги, както и възможности за допълнителни приходи на Етажната Собственост. „Мениджър Груп“ Ви предлага всичко нужно за поддръжката на Вашата Етажна Собственост, така че да не се налага да се грижите за нищо. Всички собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост имат възможността да избират между пакети, които комбинират различни услуги. Това позволява да изберете комбинацията, която е най-подходяща за Вашата Етажна Собственост. Всички услуги, които можете да намерите в структурата „Мениджър Груп“ са висококачествени, като по тях работят специалисти в съответната област. И всичко това на изключително достъпна цена за всички домакинства на Етажната Собственост!

 

Ако все още имате въпроси, свържете се с нас, за да организираме безплатна консултация във Вашата Етажна Собственост. Доверете се на екипа на Вход Мениджър ООД за най-качествено и достъпно управление на Етажна Собственост.

Какво представлява Етажната Собственост?
Права и задължения към общите части от Етажната Собственост
Ремонтни дейности на Етажната Собственост
Форми на управление на Етажната Собственост
Професионални домоуправители за Вашата Етажна Собственост
Друг любим въпрос на собствениците на Етажна Собственост – Кой ще направи ремонта?