Наръчник на професионален домоуправител

Какво е Вход Мениджър? Модел на работа!

Вход Мениджър е най-голямата компания за управление на жилищни сгради в България и успешно предоставя услугата „професионален домоуправител“ вече осем години. За разлика от останалите фирми професионални домоуправители. Вход Мениджър има уникален модел на работа благодарение на който управлява над 2000 сгради в режим на Етажна Собственост в цялата страна. Естеството на този модел се състои в това, че за разлика от другите професионални домоуправители в сферата. Вход Мениджър предоставя на своите клиенти завършено и комплексно обслужване на всички жилищни сгради, без значение от техните проблеми и специфики. Услугата професионален домоуправител най-често се свързва с едно лице, което отговаря за всички процеси в Етажната Собственост.

Повечето малки фирми възлагат на такива лица – професионални домоуправители да отговорят за определен брой сгради и вършат всичко необходимо в тях свързано с управлението. Голяма част от задълженията на професионалният домоуправител са. Провеждането на общи събрания, събирането на месечни вноски. Заплащането на сметките на входа. Подмяна на крушки и други дребни технически дейности. Съставяне на финансови отчети и най-вече дълги и продължителни разговори за проблемите в сградата с всички собственици. За разлика от тази практика Вход Мениджър има съвсем различна система на работа.

Наръчник на професионален домоуправител

Компанията е обособила отдели по компетенции, които се занимават с предоставянето на услугата, като по този начин се гарантира високо качество и перфектно обслужване.

Визията на компанията е свързана с това, че няма как едно лице „професионален домоуправител“ да разбира едновременно от всичко, за да може да удовлетвори нуждите на жилищният фасилити мениджмънт. Различните казуси и проблеми от разнообразно естество, които възникват в един вход. Са голямо предизвикателство за един човек, дори той да е високо квалифициран и опитен. Освен това времето е изчерпаем ресурс, който може да бъде оптимизиран до един момент. На сетне рисковете за сградата стават твърде големи предвид липсата на взаимозаменяемост и капацитет за обслужване.

Вход Мениджър Домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.