Етажна Собственост Домоуправител

Анализът можем да започнем от там, че сградите вече не са в добро състояние, огромна част от тях. Най-вече панеленото строителство са с изтекъл срок на експлоатация.

Защото по план този тип постройки са предназначени за нормално и спокойно живеене за период от около 50-60 години. Както за да бъде удължен този експлоатационен срок то задължително трябва да се обърне внимание на две основни неща. Първото е енергийната ефективност и укрепването на конструкциите на панелите, а второто е самата поддръжка на блока. Тук се връщаме на основната тема, че в никой случай физическо лице – собственик от блока назначен за домоуправите. Общото Събрание на собствениците не може да извършва такава адекватна поддръжка на сградата, както фирма професинален домоуправител.

Разбира се, това е логично, защото повечето сериозни фирми като Вход Мениджър работят със служители специалисти в различните сфери касаещи проблемите в Етажна Собственост.

Няма как физическо лице успешно да отстранява сложни технически проблеми в сградата, ел.аварии, ВИК аварии, юридически казуси, финансови транзакции както във вътрешната каса така и към трети лица и фирми занимаващи се с поддръжката на входа. Това е голяма отговорност за обикновен собственик, който дори най-често не получава нищо за да организира подобни сложни процеси. От друга страна всичко от изброеното е част от рутинната дейност на фирмите професионални домоуправители, които са длъжни по занятие да се занимават с всички възможни възникнали проблеми в Етажната Собственост.

Етажна Собственост Домоуправител

Реално няма проблем, който една компания профеисонален домоуправител да не може да отстрани. Разбира се, стига тя да е от сериозните и конкурентни на пазара за управление на жилищни сгради.

Ресурсът с който разполагат дружествата професионални домоуправители е несравним спрямо времето с което разполага физически домоуправител, най-вече защото човек ходи на работа, има семейство и много други ангажименти. Фирмата професионален домоуправител се занимава изцяло, единствено и само с грижа за входа. Организация на процесите касаещи вътрешният ред и разбира се разполага с много и различен човешки ресурс, който гарантира завършено обслужване и перфектна услуга. По този начин, благодарение на фирмите професионални домоуправители, сградата е с удължен експлоатационен срок. Реновирани общи части и отлична предпоставка за спокоен и приятен живот на живущите в тях.

Освен всичко опитът в по-големите и развити държави показва, че одавна компаниите професионални домоуправители са се наложили като трайна практика и в никой случай управлението не се поема от физическо лице най-вече поради по-горе изброеното. Тези въпроси в повечето страни са урегулирани в законтие касаещи сградите и тяхното обслужване. Като само лицензирани компании професионални домоуправители могат да се грижат и управляват жилищните сгради. Въпрос на време е този модел на управление изцяло да се пренесе и в България.

Домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.