Вход Мениджър Домоуправител

Благодарение на изградената система на работа Вход Мениджър разрешава изцяло проблемите произтичащи от модела с физическо лице професионален домоуправител. Които в не редки случаи компрометират като цяло услугата позната в обществото като професионален домоуправител. Компанията гарантира на своите клиенти. Че няма как да се загуби информация касаеща дейността на дружеството в сградата. Няма как да има проблем с ресурса по обслужването и като цяло. Че разликата във възможностите на сериозна корпоративна структура и малка фирма с няколко физически лица служители е огромна. За финал е важно да отбележим факта от който произтичат кардиналната разлика в предоставянето на услугата.

Вход Мениджър Домоуправител

Вход Мениджър от самото си създаване е замислена като най-голямата корпоративна структура за управление на жилищни сгради в България. А не просто фирма професионален домоуправител. От ден първи на своето съществуване компанията разработва свой собствен и уникален централизиран софтуер. Който обвързва абсолютно всички работни процеси и системи касаещи предоставяните услуги. Всички отдели и служители на Вход Мениджър работят интензивно с тази платформа. Като по този начин най-важната част от дейността, а именно информацията е винаги обезопасена по най-добрият начин. Стабилността на централизираният информационен модел за комплексно обслужване на сгради. Е несравнимо по-добър от популярният модел в обществото за физическо лице професионален домоуправител, който разбира от всичко в Етажната Собственост. Вход Мениджър е на мнение, че рано или късно професионалният корпоративен принцип ще измести по-несигурният и рисков начин за управление на жилищни сгради.

Вход Мениджър Домоуправител

Служебен домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.