Въпроси/Отговори

 • Как и защо започнахте работа при нас? Кой е взел решение по наемането ви?

  За да започнем работа във Вашата Етажна Собственост (ЕС) е било проведено Общо Събрание на собствениците с необходим законов кворум и е бил подписан договор за управление от упълномощен представител на ЕС. На базата на тези два документа ние сме легитимно избран управител и касиер на входа и можете да се обръщате към нас във връзка с всякакви проблеми и нередности.

 • Какво се включва в задълженията ви като фирма по управление, предоставяща услугата професионален домоуправител и какви са предимствата от наемането ви?

  В пълния пакет на услугата ни е включена административна, финансова, организационна, техническа и юридическа част.

  Финансовата част осигурява пълна прозрачност на паричните средства във Вашия вход — всеки собственик може да получи отчет на приходите и разходите на входа, както и справка с плащания по апартаменти след предварителна заявка по имейл или на място в офисите ни.
  Административната част включва свикването и воденето на Общите събрания и цялостната документация на входа Ви, като гарантира, че всички решения ще се взимат съобразно със ЗУЕС (Закон за Управление на Етажната Собственост), както и че ще регистрираме Вашата ЕС в общината и ще създадем правилник за вътрешния ред.
  Организационната част включва извършване на огледи относно всякакви ремонтни дейности по Ваше желание и представянето им на Вашето внимание. На Общо Събрание във Вашата ЕС Вие и Вашите съкооператори можете да вземете решение за започване на подобна дейност, като събирането на средствата и контролът по коректното ѝ изпълнение също е наше задължение.
  Юридическата част позволява на всеки собственик във Вашия вход да получи от наш юрист безплатна консултация на тема Етажна Собственост на място в офисите ни или писмено. Важно е да се отбележи, че юридическата част позволява и започването на производство срещу некоректните платци във входа Ви след тенденциозно незаплащане на месечните вноски от тяхна страна през дълъг период от време.
  Техническата част гарантира периодични посещения от наши технически служители, при които да се коригират проблеми с осветлението, достъпа до сградата, както и други неизискващи специализирани умения технически дейности.
  Освен всичко споменато за качествена обратна връзка е разработена специалната онлайн платформа "Моят Вход Мениджър" чрез която можете да се информирате относно всичко случващо се в Етажната Собственост. Регистрирайте се на https://portal.vhodmanager.com/portal/login с Вашия персонален седемцифрен абонатен номер.

 • Как се казва домоуправителят на входа?

  Домоуправителят на входа Ви е фирма Вход Мениджър, като определен технически специалист отговаря за отстраняването на технически проблеми във входа, а определен касиер е назначен да събира ежемесечно дължимите суми от всеки апартамент. Услугата "Професионален домоуправител" е комплексна услуга, изискваща множество знания в различни сфери, поради което с управлението на Вашата ЕС са ангажирани множество хора. За всичко, свързано с Вашата Етажна Собственост можете да се обръщате към нас на следните телефони: В работно време — 0700 12 271 (национален телефон на цената на един градски разговор) и 0899 898 277 — при технически аварии извън работно време.

 • Кой ще събира таксите за входа и ще заплаща сметките оттук насетне?

  Служители на Вход Мениджър ще посещават ежемесечно Вашия вход с цел да съберат необходимите средства. Освен това всяко домакинство може да предпочете най-удобния за него начин на плащане, като избере от следните опции:

  1) Плащане на ръка на нашия служител на определена дата в месеца на място във входа.
  2) Плащане чрез собствен персонален код за домакинството на всяка каса на Easypay, сайта epay.bg и всякакви банкови системи. Такъв код можете да получите, като се свържете с нас на 0700 12 271 в работно време или ни пишете на contact@vhodmanager.com и просто ни продиктувате/напишете точния си адрес!
  3) Плащане чрез банков превод. Ако желаете, можете да наредите средствата по банков път, използвайки следните реквизити:
  Получател: Вход Мениджър ЕООД
  IBAN: BG82FINV91501016270948 BIC: FINVBGSF
  Основание: месечна такса за поддръжка на ЕС (адрес, номер на апартамент и период)
  4)Плащане на място в централния ни офис. Ако желаете, можете да заплатите дължимите месечни вноски в централния ни офис в работно време. Ето и точен адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 55.

 • Каква ще е дължимата месечна вноска/входна такса?

  Входната такса се определя от решението на Общото Събрание на Етажната Собственост и е различна за всяка Етажна Собственост. Тя се определя на база на разходите на входа за електричество, поддръжка на асансьор, почистване и други абонаментни разходи. Вход Мениджър не определя еднолично стойността на вноската за Вашия вход, това прави Общото Събрание на собствениците. Възнаграждeнието на дружеството ни за услугата по управление „Пълен пакет“ е на стойност 6 лв./месец за самостоятелен обект, като останалата част от вноската се използва за заплащането на разходите на Етажната Собственост.

 • Какво трябва да направя, когато апартаментът ще се обитава от повече или по-малко лица през следващите месеци?

  Нужно е да подадете писмена подписана от Вас декларация по имейл или на място в офисите ни, за да отразим промяната. Образец на декларацията можете да откриете на сайта ни, името ѝ е „Декларация за актуализиране на обстоятелства“.

 • Искам да видя отчет на средствата на входа и списък с платците, към кого да се обърна?

  Можете да използвате онлайн платформата "Моят Вход Мениджър" за да разгледате отчетът на приходи и разходи и справка с платци по апартаменти. За целта е необходимо единствено да се регистрирате на https://portal.vhodmanager.com/portal/login с Вашия персонален седемцифрен абонатен номер.

 • Кога ще се провеждат Общи Събрания на входа?

  Общо Събрание на собствениците в ЕС се организира от Вход Мениджър минимум един път в годината, като ще получите уведомление в седемдневен срок преди провеждането му. Ако желаете да се свика Общо Събрание по-рано от планираното от нас, можете да ни уведомите за конкретните проблеми и ще бъдете вписани в регистър за свикване на извънредни Общи Събрания. В рамките на няколко работни дни с Вас ще се свърже специалист, който се занимава с организацията на такива, като с него ще можете да обсъдите евентуалния дневен ред и да получите възможни дати за провеждане на събрание.

 • Има проблем с асансьорната поддръжка, почистването или друга абонаметна услуга, към кого да се обърна?

  Свържете се с нас, ние ще проведем нужната кореспонденция с подизпълнителите и проблемът ще бъде отстранен своевременно. Имайте предвид, че не ние извършваме дейностите по асансьорна поддръжка и почистване, но можете да разчитате, че ще упражним нужния контрол върху изпълнителите!

 • Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря, автоматът на входната врата е за смяна, към кого да се обърна?

  Свържете се с нас, наш технически служител ще реагира в най-кратък срок и ще отстрани възникналия проблем, ако той не изисква специализирана намеса или допълнителни средства.

 • Има теч от покрива, наводнение в мазето, дограмата и входната врата са за смяна, към кого да се обърна?

  Свържете се с нас, ще организираме съставянето на конкретни оферти за извършването на специализирана ремонтна дейност и ще ги предоставим на вниманието на Вашите съкооператори на предстоящо Общо Събрание. Имайте предвид, че ние не можем еднолично да вземем решение за започването на дадена ремонтна дейност, тъй като ремонтите в общите части зависят от Общото Събрание на собственците.

 • Съседите не плащат, какво може да се предприеме?

  В услугата ни „Пълен пакет“ е включено пълно съдействие в такива ситуации. Фирмената ни политика включва поставяне на печатни известия и свързване по телефона с неплатците с цел изясняване на ситуацията и отстраняването на проблема чрез медиация. След определен период от време, при тенденциозно незаплащане от страна на Ваш съкооператор, на Общо Събрание ще Ви бъдат представени предварително подготвени от нашите юристи протоколи, съдържащи описание на финансовите задължения на неплащащите. Чрез тези протоколи Етажната Собственост ще има възможността да ни упълномощи да започнем съдебно производство срещу неплатците и да съберем средствата по принудителен път. Важно е да се отбележи, че таксите за такова производство са изцяло за сметка на Вход Мениджър, а при спечелване на делото са изцяло за сметка на длъжника. Статистиката показва, че в над 90% от случаите задълженията се погасяват преди започването на такова производство.

  За уточнения по тези или други възникнали въпроси, потърсете ни на телефон 0700 12 271 (на цената на един градски разговор), пишете ни на contact@vhodmanager.com или заповядайте на място в централния ни офис на адрес:

  гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 55.