Основен пакет - професионален домоуправител

Пакет „Финанси“

Пакет „Финанси“ представлява услуга по събиране и разплащане на задълженията на Етажната собственост, както и достъп до онлайн система за проверки на плащания и отчети на сградата.

Пълен пакет професионален домоуправител

Пакет „Управление“

Пакет „Управление“ представлява цялостна услуга по управление на ЕС, включваща административно, организационно, финансово, юридическо и техническо обслужване, както и достъп до онлайн платформа.

Пакет лукс професионален домоуправител

Допълнителни услуги

Предлагаме ежеседмично почистване на общи части, годишни ДДД абонаменти, ключарски услуги и рекламни предложения, осигуряващи допълнителен приход за Вашата ЕС. Пакетите не са обвързани помежду си и могат да бъдат избрани спрямо желанията на собствениците.

Професионален домоуправител София – за пакетите

Пакетите „Професионален домоуправител“ на Вход Мениджър ООД и включените към тях цени са предвидени за територията на град София. Основна цел на пакетите „Професионален домоуправител“ е да бъдат удовлетворени в максимална степен нуждите на клиента по отношение цена и качество на предоставяната услуга, както и да се осигури спокойствие и сигурност за всички обитатели на съответната сграда.

Професионалне домоуправител 1

Професионалне домоуправител – пакети

В пакетите „Професионален домоуправител“ са включени разнообразни услуги, насочени към запазването в отлично състояние на Етажните Собствености в София. От организация на ремонтни процеси и дейности по поддръжка до финансови и административни въпроси. В следващите абзаци ще намерите малко повече информация за отделните пакети „Професионален домоуправител“ за територията на град София и цените на всеки един от тях.

Професионален домоуправител София – Основен пакет

Основният пакет „Професионален домоуправител“ представлява базова услуга по управление на Етажните Собствености на територията на град София и се предлага на месечна цена от 4 лева за апартамент (с вкл. ДДС). Той включва три главни дейности – административна, финансова и организационна. Нека да разгледаме малко по-подробно тези дейности, част от Основния пакет на услугата „Професионален домоуправител“ за град София:

Професионалне домоуправител 2

Професионалне домоуправител – административна, финансова и организационна част

– Професионален домоуправител София: административна част – тази част на услугата „Професионален домоуправител“ е насочена към административното обслужване на Етажните Собствености на територията на град София. В нея влизат дейностите по организацията и провеждането на Общо събрание на собствениците в Етажната Собственост, създаването и администрирането на т.нар. Книга на собствениците, както и изготвянето и приемането на Правилник за вътрешния ред в сградата. В услугата „Професионален домоуправител“ влизат също така регистрацията на Етажната Собственост в регистъра към община София и съхраняването на важните документи, касаещи сградата.

– Професионален домоуправител София: финансова част – финансовата услуга също е включена в Основния пакет „Професионален домоуправител“ за територията на град София. Тя е свързана със събиране на таксите за поддръжка и управление на Етажната Собственост, както и осигуряване на прозрачност и подробна информация относно извършваните финансови операции. Част от финансовата услуга към пакетите „Професионален домоуправител“ за град София е и изготвянето на периодични финансови отчети, съдържащи информация относно събрани месечни такси, некоректни платци и извършени плащания към трети лица (комунални дружества, фирми подизпълнители и т.н.). Задължително се изготвя още годишен финансов отчет, с който могат да се запознаят всички членове на Етажната Собственост.

– Професионален домоуправител София: организационна част – организационната част на услугата „Професионален домоуправител“ за територията на град София съдържа различни дейности, свързани с организацията на ремонтните дейности и поддръжката на Етажната Собственост. В това число извършване на огледи с фирми подизпълнители и съставяне на оферти относно ремонтната дейност в Етажната Собственост. Офертите се предоставят на вниманието на живущите в Етажната Собственост с цел да бъде избрана най-подходящата като качество и цена. Екипът от експерти, предоставящ услугата „Професионален домоуправител“ за град София, също така осъществява необходимия контрол и надзор, за да се гарантира надеждното и ефективно изпълнение на всички ремонтни дейности в Етажната Собственост.

Професионален домоуправител София – Пълен пакет

Професионалне домоуправител 3

Професионалне домоуправител – пълен пакет

Пълният пакет „Професионален домоуправител“ предоставя цялостна услуга по управление на Етажните Собствености на територията на град София. Неговата месечна цена е 5 лева на апартамент (с вкл. ДДС). Пълният пакет на услугата „Професионален домоуправител“ съдържа както всички дейности, включени в Основния пакет (административна, финансова и организационна), така и още две части. Нека да видим кои са те:

– Професионален домоуправител София: техническа част – техническата част на услугата „Професионален домоуправител“ за територията на град София включва профилактика и прегледи на условията в сградата и функционалността на съоръженията. Редовно се подменят изгорелите осветителни тела и настройват нови такива. Също така, при необходимост, експертите, извършващи услугата „Професионален домоуправител“ за град София, се заемат с дребни ремонти, за които не се изисква специализирана помощ (подмяна на счупени брави, подмяна на стълбищни ключове за осветление и т.н.).

– Професионален домоуправител София: юридическа част – юридическата услуга, включена в Пълния пакет „Професионален домоуправител“ за град София, е свързана със съдействие изпълнението на решенията на Общото събрание на собствениците по отношение принудителното събиране на стари задължения (такси за разходи и поддръжка на общите части на Етажната Собственост). При необходимост се завеждат дела по чл. 410 от ГПК срещу некоректните платци в Етажната Собственост.

Професионален домоуправител София – Допълнителни услуги

По желание на клиента към услугата „Професионален домоуправител“ могат да бъдат включени и някои допълнителни дейности. Тези дейности не са обвързани помежду си в общ пакет и изборът им зависи изцяло от нуждите и потребностите на клиента.

– Професионален домоуправител София: почистване – заедно с пакетите „Професионален домоуправител“ за град София можете да си поръчате абонаментни и еднократни услуги по почистване на Етажните Собствености. Повече за тези услуги и техните цени ще намерите на сайта на Чистота Мениджър ЕООД.

– Професионален домоуправител София: дезинсекция и дератизация – ДДД Мениджър ЕООД е още едно дъщерно дружество на Вход Мениджър ООД, специализирано в дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на Етажните Собствености. На неговия сайт ще откриете всички налични услуги и ценови пакети.

– Професионален домоуправител София: реклама – проектът Реклама Мениджър ООД е създаден с цел осигуряване на допълнителни приходи на обслужваните Етажни Собствености. Повече информация за предоставяните услуги и техните цени можете да намерите на сайта на дружеството.

Професионален домоуправител София – Основен пакет

Професионален домоуправител София – Пълен пакет

Професионален домоуправител София – Ремонт Мениджър