Контакти

 • Е-mail
  Е-mail contact@vhodmanager.com
 • Телефон
  Телефон 0700 12 271
 • Адрес
  Адрес гр. София, бул. Александър Стамболийски 55, етаж 2 - офис част (Централен административен офис)
  гр. София, бул. Александър Стамболийски 55, етаж 1 - търговска част (Офис за обслужване на клиенти)

Пишете ни

Контакти

Свържете се с вашия частен домоуправител Вход Мениджър ООД, за да получите повече информация за предлаганите от нас услуги или за контакт с обслужващия касиер и техническо лице.
Тук можете да заявите и презентация във вашата ЕС, където подробно да ви запознаем с услугите на частен домоуправител и пълното портфолио от продукти и услуги на Вход Мениджър ООД.