Блог2019-07-28T20:33:03+03:00

БЛОГ

1107, 2019

Домоуправител

Ако допреди години беше нормално блоковете и Етажните собствености да се управляват от домоуправител, който живее във входа, то сега нещата стоят по малко по-различен начин. Със забързаното ежедневие и работата често на собствениците, наематели и ползватели на Етажна собственост не остава време да се занимават с благото на входа и сградата, в която живеят. Именно затова все повече собственици на Етажна Собственост се обръщат към услугите на професионален домоуправител.   Условия за избиране и работа на домоуправителя според ЗУЕС [...]

1107, 2019

Етажна Собственост

Етажната Собственост често се превръща в причина за междусъседски спорове и вражди. Има много фактори, които водят до това явление, но може би най-важният е фактът, че не всички са наясно какво точно представлява Етажната Собственост, чия е и кой и как може да се разполага с нея. Често споровете се пораждат от липсата на достатъчно информация и разяснение, затова ние от Вход Мениджър ООД ще се опитаме да Ви предоставим нужната информация, за да знаете Вашите права и задължения [...]

1107, 2019

Закон за управление на Етажна Собственост

Законът за управление на Етажна Собственост е първото по рода си законодателство в България, което се занимава с уреждането на правата, задълженията и отношенията на собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост. Законът за управление на Етажна Собственост дава правно основание за предприемане на действия при възникване на конфликти, както и при неизпълнение на задълженията.   Въвеждане на Закона за управление на Етажна Собственост Законът за управление на Етажна Собственост е приет и обнародван и влиза в сила на 1 [...]

1107, 2019

Платен домоуправител

Всички задължения на управителя на ЕС, описани в Закона за управление на Етажната Собственост се включват в задълженията на платения домоуправител. В зависимост от пакета, който изберете, платеният домоуправител може да Ви предложи различни услуги. Основният пакет за платен домоуправител на Вход Мениджър ООД включва административна, финансова и организационна услуга на цена 4 лева на апартамент на месец, с включен ДДС. Пълният пакет на Вход Мениджър ООД включва 3-те услуги на основния, към които са добавени и техническа и юридическа [...]

1107, 2019

Служебен домоуправител

Времената, в които съседите избираха помежду си домоуправител, като че ли започнаха бавно да отминават. Все повече и повече домакинства започват да се обръщат към услугите на фирми, предлагащи служебни домоуправители, които да отменят собствениците в управлението и стопанисването на етажната собственост. Именно с появата на тази пазарна ниша започва и развитието на бизнеса “служебен домоуправител”. Екипът на Вход Мениджър ООД иска да Ви помогне в избора на най-добрата фирма, която предлага услуги, като професионален, служебен домоуправител.   Какво трябва [...]

1107, 2019

Управление на Етажна Собственост

Управлението на Етажна собственост е процес, който включва установяването и проследяването на ползването и поддържането на общите части от всички собственици, ползватели и наематели в Етажната собственост. В управлението на Етажната собственост се включва и контрола и прилагането на правилника за вътрешния ред в сградата, приет от Общото събрание. Всички права и задължения на собственици, ползватели и наематели, както и органите на управление на Етажната Собственост и детайлите около тяхното избиране и функциониране са записани в Закона за управление на [...]

1107, 2019

Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънтът е професионално управление на сгради, което се фокусира върху ефикасността и ефективността при доставяне на определен тип услуги. Съгласно определението на понятието, възприето и от Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация, фасилити мениджмънтът е: „Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията.“ Приложение на фасилити мениджмънта Най-често фасилити мениджмънт може да се използва при управлението на големи бизнес сгради, търговски [...]