Блог

 • Домоуправител

  Ако допреди години беше нормално блоковете и Етажните собствености да се управляват от домоуправител, който живее във входа, то сега нещата стоят по малко по-различен начин. Със забързаното ежедневие и работата често на собствениците, наематели и ползватели на Етажна собственост не остава време да се занимават с благото на входа и сградата, в която живеят. […]

  Научете повече
 • Етажна Собственост

  Етажната Собственост често се превръща в причина за междусъседски спорове и вражди. Има много фактори, които водят до това явление, но може би най-важният е фактът, че не всички са наясно какво точно представлява Етажната Собственост, чия е и кой и как може да се разполага с нея. Често споровете се пораждат от липсата на […]

  Научете повече
 • Закон за управление на Етажна Собственост

  Законът за управление на Етажна Собственост е първото по рода си законодателство в България, което се занимава с уреждането на правата, задълженията и отношенията на собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост. Законът за управление на Етажна Собственост дава правно основание за предприемане на действия при възникване на конфликти, както и при неизпълнение на задълженията. […]

  Научете повече
 • Платен домоуправител

  Всички задължения на управителя на ЕС, описани в Закона за управление на Етажната Собственост се включват в задълженията на платения домоуправител. В зависимост от пакета, който изберете, платеният домоуправител може да Ви предложи различни услуги. Основният пакет за платен домоуправител на Вход Мениджър ООД включва административна, финансова и организационна услуга на цена 4 лева на […]

  Научете повече
 • Управление на Етажна Собственост

  Управлението на Етажна собственост е процес, който включва установяването и проследяването на ползването и поддържането на общите части от всички собственици, ползватели и наематели в Етажната собственост. В управлението на Етажната собственост се включва и контрола и прилагането на правилника за вътрешния ред в сградата, приет от Общото събрание. Всички права и задължения на собственици, […]

  Научете повече
 • Служебен домоуправител

  Времената, в които съседите избираха помежду си домоуправител, като че ли започнаха бавно да отминават. Все повече и повече домакинства започват да се обръщат към услугите на фирми, предлагащи служебни домоуправители, които да отменят собствениците в управлението и стопанисването на етажната собственост. Именно с появата на тази пазарна ниша започва и развитието на бизнеса “служебен […]

  Научете повече
 • Фасилити мениджмънт

  Фасилити мениджмънтът е професионално управление на сгради, което се фокусира върху ефикасността и ефективността при доставяне на определен тип услуги. Съгласно определението на понятието, възприето и от Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация, фасилити мениджмънтът е: „Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване […]

  Научете повече