Професионалният домоуправител и обикновеният домоуправител физическо лице спрямо ЗУЕС (Закон за управление на Етажна Собственост). Управителят на входа като цяло и какво казва законът за правата и задълженинята, касаещи управлението на жилищната сграда?

Сферата, в която предоставят услугите си по управление и поддръжка на Етажна Собственост професионалните домоуправители, изцяло се регулира от ЗУЕС.

Законът за управление и поддръжка на Етажната Собственост показва ясно правата и задълженията. Както на физическите, така и на професионалните домоуправители (платените домоуправители). В него изрично е изброено какво има право да прави домоуправителят в жилищната сграда и какъв е редът, който трябва да се спазва. Професионалните домоуправители, като фигура в закона, по нищо не се различават от обикновените хора от блока заемащи длъжността домоуправител. Но за сметка на това отговорностите и ангажиментите, които носят пред всички собственици в сградата са в пъти по-големи.

Това е нормално да бъде така, защото все пак професионалният домоуправител е търговско дружество, което предоставя услуга срещу която получава ежемесечно възнаграждение.

Докато много обикновени домоуправители не получават нищо затова, че са домоуправители на входа. Разбира се, има и домоуправители, които както професионалните домоуправители получават някакво възнаграждение от съседите си. За да бъдат мотивирани и техният труд, грижи и отделено време да са смислени. Важно е да отбележим обаче, че ЗУЕС никъде не задължава фигурата на домоуправителя. Или както в много от случаите професионалният домоуправител, да получава каквото и да е възнаграждение.

Професионалният домоуправител

Разбира се, обаче, няма как фирма, която предоставя услуга. Каквито са професионалните домоуправители, да се занимава с поддръжка и управление на сградата безплатно.

Като цяло в ЗУЕС, освен управлението на Етажната Собственост, което се осъществява от управител (домоуправител / професионален домоуправител). Или с решенията на Общото Събрание което също е орган на управление, трябва да обърнем внимание и на Контролният Съвет. Най-често той се организира от собственици, които осъществят контрол и надзор над дейността на професионалният домоуправител, или просто на обикновеният домоуправител.

Контролният съвет не е задължителен, но винаги е желателно когато входът е наел компания професионален домоуправител да бъде избран такъв, като той се сформира от няколко собственика, с помощта на които се гарантира качественото управление. Съвсем друго е, когато професионалният домоуправител има добра връзка с няколко адекватни собственика, част от контролен съвет, за да може да комуникира и съгласува полезни практики по управлението на сградата.

Проблеми във входа

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.