Професионални домоуправители и АДУЕС (Асоциация на дружествата управляващи Етажна Собственост).

АДУЕС е най-голямата браншова организация в България, която събира под шапката си най-сериозните професионални домоуправители в цялата страна.

В асоциацията членуват над 30 професионални домоуправителя (платени домоуправители) от различни градове. Измежду които София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград, Русе и т.н. Разбира се, Вход Мениджър, като най-голяма компания в страна представлява АДУЕС във всеки един областен град (общо 28 области). Благодарение на което можем кажем, че асоциацията има представителство навсякъде в България.

Подобно браншово сдружение между фирмите професионални домоуправители е от страхотна нужда за сектора. По този начин всички колеги професионални домоуправители обменят опит, задружно анализират добрите а също така и лошите практики на пазара, носят отговорност за огромна част от клиентската база ползваща услугата професионален домоуправител и като цяло са единни във взаимоотношенията си. АДУЕС като сформирование бе учредено в края на 2018г. От водещите компании професионални домоуправители, като Вход Мениджър има основна заслуга за цялостната организация по съществуването на тази прекрасна инициатива.

Професионални домоуправители и АДУЕС

Заедно с още няколко по-малки професионални домоуправителя от София.

Пловдив и Благоевград се случиха нещата, така че най-накрая в страната да има единна браншова организация на фирмите професионални домоуправители. До преди това съществуваха няколко различни парасформирования съставени от по няколко фирми професионални домоуправители. Но без ясни цели, идеи, визия, единна политика и браншови смисъл. След основаването на АДУЕС нещата се промениха изцяло в полза на добрите практики и урегулирането на сериозните участници на пазара предоставящ услугата професионален домоуправител.

Основната цел пред асоциацията е да участва в съставянето на един нов, съвременен, по-ефективен ЗУЕС (Закон за управление на Етажната Собственост). С помощта на който професионалните домоуправители да могат още по качествено и професионално да предоставят услугата по управление на жилищни сгради. Към момента в средата на 2022г., АДУЕС представлявана от УС на членовете професионални домоуправители. Успешно защитава интересите на бранша на официална кръгла маса пред министерството на регионалното развитие и благоустройството. Организирана с цел да се изготви изцяло нов законопроект на ЗУЕС.

Kакво може да направи домоуправителят

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.