Slide 1

Вход Мениджър е компания за управление на жилищни сгради, която създадохме през 2014 година с проста идея – да създадем успешна бизнес структура, която да помага на клиентите си в разрешаването на ежедневните проблеми, касаещи сградите, в които живеят. Направихме го чрез иновативен подход – разделихме екипа си на звена по компетентност и разработихме специална софтуерна система, като по този начин информацията, документацията и средствата на клиентите ни са на едно място и са напълно защитени.

Тази стратегия ни позволи да се превърнем във водеща компания изключително бързо и в началото на 2016 година вече обслужвахме най-голям обем от клиенти в страната.

Също в началото на 2016 година създадохме Чистота Мениджър, чиято цел бе да осигурим надеждна услуга по почистване на жилищни сгради.

Добавихме компанията ДДД Мениджър през 2017 година – тя се занимава с дезинфекция, дератизация и дезинсекция.

Ремонт Мениджър пък е нашата компания, която се профилира в извършването на частични и капиталови ремонти – съществува от края на 2018 година.

В края на 2018 година създадохме и Мениджър Груп АД – акционерно дружество, което обединява всички тези дружества в обща административна структура, която да се разраства национално.

От началото на 2019 година започнахме да разрастваме нашата структурата извън пределите на столицата, като към края на същата година осъществихме дейност в 13 областни града. Това ни прави единствената национална структура в тази сфера от такъв мащаб. Силно вярваме, че можем да реализираме мотото си "Да живеем по-добре заедно!" във всяка една сграда и домакинство в страната, ако имаме съдействието и доверието Ви.

Към днешна дата обслужваме хиляди сгради в цяла България и се стремим да повишаваме качеството на услугите си всеки ден, защото вярваме, че винаги има как да станем още по-добри в това, което правим.

Знаем, че както за нас, така и за клиентите ни, прозрачността е от изключителна важност. За тези от Вас, които желаят да проверят документално всичко споменато по-горе, предоставяме регистрациите на компаниите ни в Търговски регистър на Република България, там можете да проверите собствеността, учредителните ни документи, както и годишните ни финансови отчети:

Знаем също така, че времето Ви е ценно и по тази причина избрахме да не Ви отегчаваме с дълъг обяснителен текст относно трудностите и предизвикателствата, през които преминахме по пътя си. Благодарим на всички, които повярваха в нас и идеите ни и искрено се надяваме да сме оправдали гласуваното доверие. Приветстваме новите си клиенти с добре дошли – разчитайте на нас за разрешаването на всеки наш проблем.

Всъщност, защо правим всичко това? Защото вярваме, че промяната трябва да дойде от самите нас. От малкото към голямото. От ежедневните проблеми към правилните дългосрочни решения. Вярваме, че ако живота във входа е по-хубав, то и живота в България ще е по-хубав. Вярваме, че можем да живеем по-добре заедно!

Мениджър Груп АД
Вход Мениджър ЕООД
Чистота Мениджър ЕООД
ДДД Мениджър ЕООД
Ремонт Мениджър ЕООД

205372309
203024670
203964479
204082089
205419207

Създаване на Вход Мениджър
Лидер на пазара
Създаване на Чистота Мениджър
Създаване на ДДД Мениджър
Създаване на Ремонт Мениджър
Качество
Прозрачност
Доверие
Бъдеще
Създаване на Мениджър Груп
Създаване на национална структура
100 етажни собствености
1000 етажни собствености
ИСТОРИЯ И СТРУКТУРА

2014

2016

2017

2018

2020

2019

КОЛКО СТРУВА - MOBILE
ИСТОРИЯ И СТРУКТУРА
Създаване на Вход Мениджър
Създаване на Чистота Мениджър
Лидер на пазара
Създаване на ДДД Мениджър
Създаване на Ремонт Мениджър
Създаване на Мениджър Груп
Създаване на национална
структура
Качество
Прозрачност
Доверие
Бъдеще
100 етажни собствености
1000 етажни собствености
2014
2016
2017
2019
2020
2018

Вход Мениджър е компания за управление на жилищни сгради, която създадохме през 2014 година с проста идея – да създадем успешна бизнес структура, която да помага на клиентите си в разрешаването на ежедневните проблеми, касаещи сградите, в които живеят. Направихме го чрез иновативен подход – разделихме екипа си на звена по компетентност и разработихме специална софтуерна система, като по този начин информацията, документацията и средствата на клиентите ни са на едно място и са напълно защитени.

В началото на 2016 година създадохме Чистота Мениджър, чиято цел бе да осигурим надеждна услуга по почистване на жилищни сгради.

Стратегията ни ни позволи да се превърнем във водеща компания изключително бързо и в началото на 2016 година вече обслужвахме най-голям обем от клиенти в страната.

Добавихме компанията ДДД Мениджър през 2017 година – тя се занимава с дезинфекция, дератизация и дезинсекция.

Ремонт Мениджър пък е нашата компания, която се профилира в извършването на частични и капиталови ремонти – съществува от края на 2018 година.

В края на 2018 година създадохме и Мениджър Груп АД – акционерно дружество, което обединява всички тези дружества в обща административна структура, която да се разраства национално.

От началото на 2019 година започнахме да разрастваме нашата структурата извън пределите на столицата, като към края на същата година осъществихме дейност в 13 областни града. Това ни прави единствената национална структура в тази сфера от такъв мащаб. Силно вярваме, че можем да реализираме мотото си "Да живеем по-добре заедно!" във всяка една сграда и домакинство в страната, ако имаме съдействието и доверието Ви.

Към днешна дата обслужваме хиляди сгради в цяла България и се стремим да повишаваме качеството на услугите си всеки ден, защото вярваме, че винаги има как да станем още по-добри в това, което правим.

Знаем, че както за нас, така и за клиентите ни, прозрачността е от изключителна важност. За тези от Вас, които желаят да проверят документално всичко споменато по-горе, предоставяме регистрациите на компаниите ни в Търговски регистър на Република България, там можете да проверите собствеността, учредителните ни документи, както и годишните ни финансови отчети:

Мениджър Груп АД:
Вход Мениджър ЕООД:
Чистота Мениджър ЕООД:
ДДД Мениджър ЕООД:
Ремонт Мениджър ЕООД:

205372309
203024670
203964479
204082089
205419207

Знаем също така, че времето Ви е ценно и по тази причина избрахме да не Ви отегчаваме с дълъг обяснителен текст относно трудностите и предизвикателствата, през които преминахме по пътя си. Благодарим на всички, които повярваха в нас и идеите ни и искрено се надяваме да сме оправдали гласуваното доверие. Приветстваме новите си клиенти с добре дошли – разчитайте на нас за разрешаването на всеки наш проблем.

Всъщност, защо правим всичко това? Защото вярваме, че промяната трябва да дойде от самите нас. От малкото към голямото. От ежедневните проблеми към правилните дългосрочни решения. Вярваме, че ако живота във входа е по-хубав, то и живота в България ще е по-хубав. Вярваме, че можем да живеем по-добре заедно!