Всички задължения на управителя на ЕС, описани в Закона за управление на Етажната Собственост се включват в задълженията на платения домоуправител. В зависимост от пакета, който изберете, платеният домоуправител може да Ви предложи различни услуги. Основният пакет за платен домоуправител на Вход Мениджър ООД включва административна, финансова и организационна услуга на цена 4 лева на апартамент на месец, с включен ДДС. Пълният пакет на Вход Мениджър ООД включва 3-те услуги на основния, към които са добавени и техническа и юридическа помощ само за 5 лева на апартамент на месец, с включен ДДС.

 

Основен пакет “Платен домоуправител” – административна услуга

В административната част на работата на платения домоуправител се включва организирането и провеждане на Общото събрание на собствениците в Етажната собственост. Освен това, той изготвя и предлага загласуване Правилник за вътрешния ред в сградата. След неговото приемане, платеният домоуправител следи за изпълнението му. Той също така създава и управлява Книгата на собствениците. Платеният домоуправител се занимава и с регистрацията на Етажната Собственост в регистъра към общината. При желание на домакинствата, платеният домоуправител може да съхранява документи на сградата.

 

Основен пакет “Платен домоуправител” – финансова услуга

Освен административната услуга, основният пакет платен домоуправител включва и административна помощ (финансова услуга). Тя се изразява в ежемесечно събиране на таксите за поддръжка и управление на Етажната Собственост. Платеният домоуправител предоставя достъп на всеки член на Етажната Собственост до всички финансови операции, извършвани по време на неговата работа. Всички платежни документи се съхраняват от платения домоуправител, като при желание на домакинствата могат да бъдат ревизирани в нашия офис в приемно време за клиенти. Платеният домоуправител изготвя периодични отчети за всички плащания, както и за събраните такси и некоректни платци. Освен това той се занимава и с изготвянето на годишен отчет на Етажната Собственост.

 

За улеснение на всички клиенти, Вход Мениджър ООД предлага различни начини за плащане на месечните вноски за платения домоуправител. Това можете да направите на всяка каса на EasyPay или през сайта www.epay.bg с личен индивидуален номер, на място в офиса на Вход Мениджър ООД на бул. Александър Стамболийски №55, в определена дата след 18:00ч. на място в Етажната Собственост, както и по банков път.

Основен пакет “Платен домоуправител” – организационна услуга

Към организационната услуга на платения домоуправител се включва извършване на огледи с цел организиране на ремонтни дейности, съставяне на оферти относно тези дейности, които след това да бъдат предоставени на живущите в Етажната Собственост. Те трябва да изберат най-подходящата според тях оферта, както и фирма, която да извърши ремонтните дейности. След избирането на оферта и фирма-изпълнител, платеният домоуправител осъществява контрол и надзор по време на ремонтните дейности.

 

Освен това платеният домоуправител се грижи за организацията и събирането на оферти за поддръжка на зелените пространства, прилежащи към Етажната Собственост. Платеният домоуправител изготвя оферти и организация по зимната поддръжка на Етажната Собственост и прилежащите части, както и при борба с вредителите. Всички  процеси се осъществяват по същия начин, като при избирането на фирма за извършване на ремонтни дейности.

 

Пълен пакет “Платен домоуправител”

Пълният пакет платен домоуправител Ви предоставя освен тези три услуги, още две – техническа и юридическа част. С пълния пакет услуги на платените домоуправители няма да се притеснявате за нищо, защото всички дейности по управлението на Етажната Собственост ще са поети от него. Разликата в количеството услуги е почти двойна, докато разликата в цената между основния и пълния пакет за платен домоуправител е само 1 лев на апартамент!

 

Пълен пакет “Платен домоуправител” – техническа услуга

Техническата услуга в пълния пакет платен домоуправител включва извършване на технически прегледи на условията в сградата, както и функционалността на прилежащите съоръжения. Освен това, платеният домоуправител извършва периодични профилактични, технически прегледи на сградата. След прегледите се съставя протокол, който да констатира какво е състоянието на сградата, както и евентуална нужда от ремонтни дейности. Платеният домоуправител се грижи всички осветителни тела на Етажната собственост да работят. Освен това, той може да извършва дребни ремонтни дейност, които не изискват помощ от специалист или външна фирма.

 

Пълен пакет “Платен домоуправител” – юридическа услуга

Юридическата услуга на платения домоуправител включва събиране на стари задължения от некоректни домакинства на Етажната Собственост. Към това се включват такси, одобрени от Общото събрание чрез правилника за вътрешния ред за разходи и поддръжка на общите части. По тези казуси, платеният домоуправител може да заведе дело срещу некоректните платци в Етажната Собственост, в случай че Общото Събрание вземе такова решение. По време на работата си, платеният домоуправител може да осигури пълна събираемост на всички месечни вноски, одобрени от Общото събрание. Той се занимава и с ефективното и бързо разрешаване на спорове от различно естество на Етажната собственост.

 

Освен това, платеният домоуправител се занимава с организирането и провеждането на Общото събрание, както и при желание от страна на собствениците на ЕС – гласуване на решение за учредяване на сдружение на собствениците. Платеният домоуправител има задължението да попълва заявления и регистрирането на решенията в съответната община. Платеният домоуправител поема и изготвянето, както и депозирането на жалби, протоколи и други документи до различни институции, като общината, Топлофикация, Софийска Вода и други.

 

„Мандат“ на платения домоуправител

Той се избира посредством решение на общото събрание, като може да се подпише за период от време, който най-добре устройва домакинствата. Вход Мениджър ООД предлага платен домоуправител за период от 1 месец до 2 години, като договорът може да се прекрати по всяко време, след подаване на едномесечно предизвестие от страна на общото събрание, след решение на ОС на ЕС за прекратяване на договора. При този случай, домакинствата не дължат никаква неустойка за освобождаването на платения домоуправител. При подписване на едномесечен договор, той автоматично се преподписва за следващия месец, стига да не е подадено предизвестие. При изтичане на законовият срок от 2 години, платеният домоуправител може да бъде преизбран с ново решение на Общото Събрание и да продължи работата си.

 

Вход Мениджър ООД Ви предлага качествена и ефективна поддръжка на Етажната Собственост чрез услугите на платения домоуправител. Свържете се с Вход Мениджър ООД за да получите безплатна презентация за услугите на професионалния домоуправител на място!

Основен пакет “Платен домоуправител” – административна услуга
Основен пакет “Платен домоуправител” – финансова услуга
Основен пакет “Платен домоуправител” – организационна услуга
Пълен пакет “Платен домоуправител”
Пълен пакет “Платен домоуправител” – техническа услуга
Пълен пакет “Платен домоуправител” – юридическа услуга
„Мандат“ на платения домоуправител