6.00 лв. на апартамент месечно (с вкл. ДДС).
Заявете безплатна презентация

Административна услуга

 • Организиране и провеждане на Общо Събрание на собствениците в Етажната Собственост.
 • Достъп до онлайн платформа Моят Вход Мениджър за проверка на текущи съобщения, отчети, оферти и всичко важно, касаещо Етажната Собственост.
 • Създаване и/или администриране на Книгата на собствениците.
 • Регистрация на Етажнaта Собственост в регистъра към общината.
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на клиентите.
 • Изготвяне и гласуване на Правилник за вътрешния ред. Контрол по неговото спазване.

Финансова услуга

 • Събиране на такси за поддръжка и управление на Етажната Собственост.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски в определена дата на място в Етажната Собственост.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски по банков път в сметка на името на фирма “Вход Мениджър” ООД.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски на всяка каса на EasyPay с личен индивидуален номер предоставен на домакинствата в Етажната Собственост. Заплащане на месечна вноска в системата на еPay.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски на място в офиса на фирма „Вход Мениджър” ООД – бул. Александър Стамболийски №5 – от 9:00ч. до 18:00ч.
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, съдържащи информация относно събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към трети лица (комунални дружества, фирми подизпълнители и други).
 • Пълна прозрачност и достъп на всеки член на Етажната Собственост до финансовите операции. Ревизиране на всички платежни документи на място в нашия офис в приемното време за клиенти.
 • Изготвяне на годишен отчет.

Организационна услуга

 • Извършване на огледи с фирми подизпълнители във връзка с организирането на ремонтна дейност.
 • Съставяне на оферти относно ремонтна дейност в Етажната Собственост (ремонт на покрив, смяна на щранговe, инсталиране на чип система и т.н.).
 • Предоставяне на събраните оферти на вниманието на живущите в Етажната Собственост, за избор на фирма, която да извърши ремонтната дейност.
 • Контрол и надзор по ремонтните дейности в Етажната Собственост.
 • Изготвяне на оферти и организация по поддръжка на зелени площи в прилежащата част на Етажната Собственост (собствениците на организирано Общо Събрание избират оферта за поддръжка на зелените площи).
 • Изготвяне на оферти и организация по зимна поддръжка на Етажната Собственост и прилежащите части: почистване на сняг, отстраняване на заледени участъци, премахване на висулки, отпушване на заледени улуци (собствениците на организирано Общо Събрание избират оферта за зимна поддръжка).
 • Изготвяне на оферти и организация на борба с вредители (дератизация и дезинсекция).
Организационна услуга
Техническа услуга

Техническа услуга

 • Технически прегледи относно условията в сградата и функционалността на съоръженията.
 • Изготвяне на протокол за състоянието на сградата.
 • Подмяна на изгорели осветителни тела.
 • Настройване на осветителни тела.
 • Извършване на дребни ремонти, за които не се изисква специална помощ (подмяна на счупени брави, подмяна на стълбищни ключове за осветление, подмяна на счупени стъкла, дръжки, панти и т.н.)

Юридическа услуга

 • Съдействие и събиране на стари задължения (такси, които са одобрени от Общото събрание чрез правилника за вътрешния ред за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в Етажната Собственост.
  -провеждане на общо събрание и гласуване на решение за учредяване на сдружение на собствениците.
  -попълване на заявление и регистриране на решението в общината.
  -попълване на документи и регистриране на решението в агенция по вписванията.
  -пълно съдействие от юридическия отдел на фирма „Вход Мениджър” ООД до завършване на процедурата по саниране.
 • Юридическа гаранция относно принудително изпълнение на решенията на Общото Събрание по отношение на собственици, наематели и обитатели неизпълняващи финансовите си задължения.
 • Завеждане на дела по чл. 410 ГПК – Заповедно производство – срещу некоректни платци в Етажната Собственост. Гаранция относно пълна събираемост на месечните вноски.
 • Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до институциите – община, топлофикация, Енергоснабдяване, Софийска Вода, Полиция и т.н. Представителство пред дружествата, предоставящи комунали услуги по възникнали въпроси относно права, задължения и законни интереси на ЕС.
 • Разрешаване на спорове в Етажната Собственост.
Юридическа услуга
6.00 лв. на апартамент месечно (с вкл. ДДС).
Заявете безплатна презентация