Отговорност на професионалният домоуправител

Каква отговорност нови професионалният домоуправител, ако асансьорът има повреда или поради неизправност спре да работи?

Темата за асансьорите във входовете и отговорността на професионалните домоуправители. А също така и на обикновените, е от изключително значение! Много малко хора всъщност знаят. Че професионалният домоуправител не носи никаква отговорност, ако има проблеми с асансьорната уредба! Това е така, защото по закон професионалният домоуправител няма право на достъп до асансьорното помещение. Няма право да прави каквото и да е било по асансьорните съоръжения и в никакъв случай не може да осъществява ремонтни. Или поддържащи дейности касаещи каквото и да било свързано с асансьора.

Единствено това може да прави фирмата, която се занимава с поддръжката на асансьора! Тази фирма получава заплата всеки месец, за да се занимава по занятие с всички проблеми свързани с асансьора, да го поддържа изправен и да организира годишни технически прегледи. Професионалният домоуправител няма нищо общо с това. Единственото, което професионалният домоуправител може да направи при наличието на проблем с асансьорната уредба. Е да сигнализира своевременно и да изиска в интерес на входа, фирмата която отговоря за асансьора да реагира максимално бързо. Все пак професионалният домоуправител е запознат със спецификите на сградата и жителите в нея.

В много сгради на горните етажи живеят възрастни хора, инвалиди. Пенсионери които имат затруднено придвижване и на практика без асансьор те не могат да излизат от жилищната сграда по нормален начин. В такива случаи професионалният домоуправител е в пълното си право да сигнализира многократно към асансьорната фирма и неизправността да бъде отстранена приоритетно. Но дори в тези случаи професионалният домоуправител няма право да се опита да пусне асансьорната кабина да функционира самостоятелно в никой случай. Освен професионалният домоуправител, никой друг не може да прави това, освен оторизираната фирма, а ако някой все пак го направи, то санкциите са сериозни!

Отговорност на професионалният домоуправител

За жалост обаче, много малко собственици знаят, че нещата стоят по този начин и се среща честата практика да обвиняват.

И да търсят отговорност безпочвено от професионалният домоуправител, защо асансьорът не работи! В такива случаи професионалният домоуправител единствено може да обясни и да се защити като уточни. Че фирмата за поддръжка на асансьора вече е известена за проблема и се очаква неговото отстраняване в най-скоро време. Професионалният домоуправител е длъжен да подходи отговорно и с разбиране към съседите, които са пряко зависими от правилното функциониране на асансьора. И в никакъв случай да не се бави със сигнализирането към асансьорната фирма. За да се работи час по-скоро по оправянето на аварията!

Ремонт в общите части

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.