2.50 лв. на апартамент месечно (с вкл. ДДС).
Заявете безплатна презентация

Финансова услуга

  • Събиране на такси за поддръжка и управление на Етажната Собственост. Разплащане на задължения към трети лица и контрагенти (фирми за почистване, фирми за асансьорна поддръжка, комунални дружества и други).
  • Възможност за заплащане на месечни вноски по банков път в сметка на името на фирма “Вход Мениджър” ООД.
  • Възможност за заплащане на месечни вноски на всяка каса на EasyPay с личен индивидуален номер предоставен на домакинствата в Етажната Собственост. Заплащане на месечна вноска в системата на еPay.
  • Възможност за заплащане на месечни вноски на място в офис на фирма „Вход Мениджър” ООД – бул. Александър Стамболийски №55 – от 9:00ч. до 18:00ч.
  • Пълна прозрачност и достъп на всеки член на Етажната Собственост до финансовите операции. Ревизиране на всички платежни документи на място в нашия офис в приемното време за клиенти.
  • Изготвяне на периодични финансови отчети, съдържащи информация относно събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към трети лица (комунални дружества, фирми подизпълнители и други).
Административна услуга

Административна услуга

  • Достъп до онлайн система Моят Вход Мениджър.
  • Възможност за ежемесечна проверка на отчети на сградата.
  • Възможност за проверка на задължения на всеки собственик в реално време.
2.50 лв. на апартамент месечно (с вкл. ДДС).
Заявете безплатна презентация