5.00 лв. на апартамент месечно (с вкл. ДДС).
Заявете безплатна презентация

Административна услуга

 • Организиране и провеждане на Общо Събрание на собствениците в Етажната Собственост.
 • Изготвяне и гласуване на Правилник за вътрешния ред. Контрол по неговото спазване.
 • Създаване и/или администриране на Книгата на собствениците.
 • Регистрация на Етажнaта Собственост в регистъра към общината.
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на клиентите.
Административна услуга

Финансова услуга

 • Събиране на такси за поддръжка и управление на Етажната Собственост.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски по банков път в сметка на името на фирма “Вход Мениджър” ООД.
 • Пълна прозрачност и достъп на всеки член на Етажната Собственост до финансовите операции. Ревизиране на всички платежни документи на място в нашия офис в приемното време за клиенти.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски на всяка каса на EasyPay с личен индивидуален номер предоставен на домакинствата в Етажната Собственост. Заплащане на месечна вноска в системата на еPay.
 • Възможност за заплащане на месечни вноски на място в офис на фирма „Вход Мениджър” ООД – бул. Александър Стамболийски №55 – от 9:00ч. до 18:00ч.
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, съдържащи информация относно събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към трети лица (комунални дружества, фирми подизпълнители и други).
 • Възможност за заплащане на месечни вноски в определена дата след 18:00ч. на място в Етажната Собственост.
 • Изготвяне на годишен отчет.
Организационна услуга

Организационна услуга

 • Извършване на огледи с фирми подизпълнители във връзка с организирането на ремонтна дейност.
 • Съставяне на оферти относно ремонтна дейност в Етажната Собственост (ремонт на покрив, смяна на щранговe, инсталиране на чип система и т.н.).
 • Предоставяне на събраните оферти на вниманието на живущите в Етажната Собственост, за избор на фирма, която да извърши ремонтната дейност.
 • Контрол и надзор по ремонтните дейности в Етажната Собственост.
 • Изготвяне на оферти и организация по поддръжка на зелени площи в прилежащата част на Етажната Собственост (собствениците на организирано Общо Събрание избират оферта за поддръжка на зелените площи).
 • Изготвяне на оферти и организация по зимна поддръжка на Етажната Собственост и прилежащите части: почистване на сняг, отстраняване на заледени участъци, премахване на висулки, отпушване на заледени улуци (собствениците на организирано Общо Събрание избират оферта за зимна поддръжка).
 • Изготвяне на оферти и организация на борба с вредители (дератизация и дезинсекция).
5.00 лв. на апартамент месечно (с вкл. ДДС).
Заявете безплатна презентация