Този пакет е за хората, които нямат голяма нужда от ремонти или събрания в сградата, но за сметка на това искат някой да събира парите и да води касата.

Какво включва?

Колко струва?

Главното предимство на този пакет е ниската му цена. Пакетът е изключително достъпен и може да се ползва от клиентите ни в цялата страна.

За кого е предназначен?

Събиране на вноски за ремонтни дейности.

- На всяка каса на Easypay с персонален код
- Чрез сайта www.epay.bg с персонален код
- Чрез банков превод
- На място в офисите ни

Разплащане на задължения към подизпълнители.

- На всяка каса на Easypay
- Чрез сайта www.epay.bg
- Чрез банков превод
- На място в офисите ни

Събиране на
месечни вноски.

Изготвяне на ежемесечни отчети за приходи и разходи.

Изготвяне на ежемесечни справки за плащания по апартаменти.

Постоянен достъп на всеки собственик до онлайн портала Моят Вход Мениджър.

Нещо друго?

Трябва да знаете, че този пакет осигурява услугата „електронен касиер“ и не включва управител. Ако го изберете, управителят на сградата Ви ще трябва да сключи договор с нас.
Също така – за да работим коректно ще ни е необходима начална информация относно сумите, които трябва да събираме и броя самостоятелни обекти и обитатели
Най-важното обаче е, че няма да се притеснявате относно прозрачността при събирането на вноски – всеки ще може да види кой колко е платил, какви са разходите на входа и колко пари има в касата по всяко време чрез портала Моят Вход Мениджър.

ПАКЕТ ФИНАНСИ
Пакет Лукс
Пакет Управление
Пакет Финанси
Slider