Наименованието служебен домоуправител

Откъде идва наименованието служебен домоуправител и има ли разлика между професионалният домоуправител и служебният домоуправител?
Историята от къде идва наименованието служебен домоуправител е много интересна. ЗУЕС задължава Етажните собствености, които нямат домоуправител да си изберат такъв. Но ако не го направят общината в лицето на кмета е длъжен да назначи служебен домоуправител. Логиката е ясна и всичко звучи разумно, но проблемът е че почти никъде това не се спазва поради ред причини. Най-вече, защото общините нямат достатъчно кадрови ресурс, който да ангажират като служебни домоуправители. А всъщност и самите Етажни собствености не предпочитат да имат външен домоуправител.

Именно, защото има не малко специфики, тези норми предвидени от закона, за добро или за лошо не се спазват. А сега във времето в което все повече се налага професионалният домоуправител, нуждата от служебни домоуправители все повече изчезва. Остава обаче един любопитен факт. Вместо гражданите да спрат да използват наименованието служебен домоуправител, те прехвърлят значението на това понятие върху професионалните домоуправители. Разбира се, това не се наблюдава в абсолютност, защото все пак не малко хора правят разлика между служебен домоуправител и професионален домоуправител, но да речем по възрастните хора ги приемат буквално за едно и също. За този факт спомага и нещо друго.

В представата на по-възрастните хора всеки външен домоуправител, който не е собственик и живущ в сградата все едно е служебен домоуправител назначен, за да оправя реда в Етажната Собственост. Точно това прави и професионалният домоуправител във входа – организира реда и дисциплината, следи за изпълнението на закона и се стреми да го прави много по-добре от физическите лица домоуправители!

Професионалният домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.