Националната програма за саниране.

На многофамилни жилищни сгради и професионалните домоуправители! Саниране на жилищна сграда и как професионалният домоуправител може да помогне това да се случи по-лесно?

Професионалните домоуправители преди всичко организират реда и дисциплината във всеки вход, в който са наети!

Това е основната и най-важна предпоставка, за да може процедура като санирането на жилищната сграда да се осъществи успешно! Не е случайна и идеята на експерти от различни браншови организации, касаещи многомащабни процеси като санирането и енергийната ефективност на жилищните сгради, да се наложи задължителната практика професионалните домоуправители да бъдат незаменим фактор от процеса по саниране на сградата. Има много аргументи и логически връзки затова, но най-вече защото фигурата на професионалният домоуправител е ключова, за да се организират всички собственици, наематели, обитатели и като цяло живущи в жилищната сграда, да съдействат за да се постигне така женалата цел.

Много по-лесно е когато има професионален домоуправител, който има абсолютно цялата актуална информация за сградата.

Отколкото ако тепърва физическо лице домоуправител трябва да актуализира данните необходими за санирането, или въобще за първи път да ги събира. А какво да кажем за необходимият ресурс и време? Като всяка по-сложна процедура, санирането на сградата преминава през няколко етапа. Като на всеки от тях е необходимо време и логистика, за да се обезпечи и работата да се свърши качествено. Как това би могло да се случи без наличието на професионален домоуправител, дори експертите не могат да дадат добър съвет.

Националната програма за саниране

Разбира се, не е невъзможно и отговорно физическо лице домоуправител, а не професионален домоуправител. Да се нагърби с цялата отговорност по този процес, но реално затрудненията ще бъдат много. А в крайна сметка чувството за загубено време и несправедливост не е изключено да надделее. Никой собственик във входа не би желал да изпада в такава ситуация, затова ролята на професионалният домоуправител в това отоношение е почти незаменима. Също така е важно да добвим, че повечето професионални домоуправители по-лесно могат да организират юридически и административен ресурс. Който е необходим, за да се изготвят изрядно необходимите документи касаещи процедурата по саниране и самото кандидатстване за одобрение.

Вход Мениджър, като най-голяма фирма професионален домоуправител, не просто е обезпечила тези юридически. Административни и организационни нужи, а дори разполага с личен юридически отдел, който директно подготвя и подава необходимата документация на сградите клиенти на дружеството. Които искат да кандидатстват по програми за саниране на жилищни многофамилни сгради. Най-хубавото в това отношение е, че клиентите получават всичко това като един голям бонус. Защото юридическата услуга на професионалният домоуправител Вход Мениджър е включена в цената от 6 лв./ап. месечно. Предвид всичко това, става ясно защо е най-добре професионален домоуправител да се заема с такава отговорна задача като процедурата по саниране.

Професионалният домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.