Начини на плащане

 • Как се определя стойността на месечните Ви вноски?

  Стойността на дължимите от всеки собственик,обитател или ползвател средства се определя от Общото Събрание, като всяка Етажна Собственост решава самостоятелно какви суми и с какво предназначение да бъдат събирани, на база ежемесечните разходи на Етажната Собственост (ел.енергия, почистване, поддръжка ас.уредба, охрана, озеленяване и др.).

 • Как можете да заплатите месечните Ви вноски?

  Дължимите средства могат да бъдат заплатени по следните начини :

  1. Плащане на място в Етажната Собственост.

  Можете да заплатите дължимите суми към Етажната Ви собственост на наш служител (касиер) срещу квитанция. Касиерите на дружеството ни посещават обслужваните от нас Етажни Собствености на предварително обявена дата в определен времеви диапазон.

  2. Плащане с персонален код.

  Можете да получите Вашият персонален код за заплащане като се свържете с офисите ни на тел. 0700 12 271 или ни пишете на contact@vhodmanager.com. Персоналният Ви код за заплащане може да бъде използван на всяка каса на Easypay, сайта www.epay.bg или чрез банковите системи за автоматично разплащане към комунални услуги. За да заплатите е нужно просто да посочите персоналния си код и името на дружеството ни : Вход Мениджър ЕООД. Задълженията Ви се зареждат автоматично ежемесечно и се отбелязват в системата ни в реално време.


  3. Плащане чрез банков превод.

  Можете да заплатите дължимите месечни суми и чрез паричен превод по банков път. Ето и нужната информация :

  Получател : Вход Мениджър ЕООД
  IBAN :BG82FINV91501016270948
  BIC :FINVBGSF
  Основание : месечна такса за поддръжка на ЕС (адрес, ап.номер и период)

  *Важно! При банков превод в основанието е нужно да споменете адреса и апартамента Ви, както и периода, за който искате да заплатите.

  4. Плащане в наш офис.

  Можете да заплатите дължимите суми на място в офисите ни. Адресите на офисите можете да откриете в меню Контакти.

 • Как да декларирате промяна на брой обитатели?

  За да бъде променен броя обитатели в даден самостоятелен обект е нужно собственик, обитател или ползвател да представи подписана декларация за актуализиране в обстоятелства. Декларацията може да бъде предадена на наш касиер при посещение на ЕС, на място в офисите ни или изпратена по имейл на contact@vhodmanager.com. Образец на декларацията можете да откриете в секция Документи.

  *Важно : Декларацията за актуализиране на брой обитатели се отчита в системата ни за бъдещ период с начало първо число на следващия месец. Пример : Ако декларирате промяна в брой обитатели и изпратите декларацията на 15.07.2015г., то промяната ще влезе в сила най-рано от 1.08.2015г.

 • Как да проверя месечната си сметка?

  Можете да проверите Вашата месечна сметка, както и всички дължими суми от самостоятелните Ви обекти чрез клиентския ни портал Моят Вход Мениджър, като се регистрирате със седемцифрения си персонален номер.