Модел на работа

Вход Мениджър е най-голямата компания за управление на жилищни сгради в България и успешно предоставя услугата „професионален домоуправител“ вече осем години.

За разлика от останалите фирми професионални домоуправители. Вход Мениджър има уникален модел на работа благодарение на който управлява над 2000 сгради в режим на Етажна Собственост в цялата страна. Естеството на този модел се състои в това , че за разлика от другите професионални домоуправители в сферата. Вход Мениджър предоставя на своите клиенти завършено и комплексно обслужване на всички жилищни сгради, без значение от техните проблеми и специфики. Услугата професионален домоуправител най-често се свързва с едно лице. Което отговаря за всички процеси в Етажната Собственост.

Повечето малки фирми възлагат на такива лица. Професионални домоуправители да отговорят за определен брой сгради и вършат всичко необходимо в тях свързано с управлението. Голяма част от задълженията на професионалният домоуправител са. Провеждането на общи събрания, събирането на месечни вноски, заплащането на сметките на входа, подмяна на крушки и други дребни технически дейности. Съставяне на финансови отчети и най-вече дълги и продължителни разговори за проблемите в сградата с всички собственици. За разлика от тази практика Вход Мениджър има съвсем различна система на работа. Компанията е обособила отдели по компетенции, които се занимават с предоставянето на услугата. Като по този начин се гарантира високо качество и перфектно обслужване.

Модел на работа

Визията на компанията е свързана с това, че няма как едно лице „професионален домоуправител“ да разбира едновременно от всичко, за да може да удовлетвори нуждите на жилищният фасилити мениджмънт.

Различните казуси и проблеми от разнообразно естество. Които възникват в един вход са голямо предизвикателство за един човек, дори той да е високо квалифициран и опитен. Освен това времето е изчерпаем ресурс, който може да бъде оптимизиран до един момент, на сетне рисковете за сградата стават твърде големи предвид липсата на взаимнозаменяемост и капацитет за обслужване. Благодарение на изградената система на работа Вход Мениджър разрешава изцяло проблемите произтичащи от модела с физическо лице професионален домоуправител, които в не редки случаи компрометират като цяло услугата позната в обществото като професионален домоуправител.

Компанията гарантира на своите клиенти. Че няма как да се загуби информация касаеща дейността на дружеството в сградата. Че няма как да има проблем с ресурса по обслужването и като цяло. Че разликата във възможностите на сериозна корпоративна структура и малка фирма с няколко физически лица служители е огромна. За финал е важно да отбележим факта от който произтичат кардиналната разлика в предоставянето на услугата. Вход Мениджър от самото си създаване е замислена като най-голямата корпоративна структура за управление на жилищни сгради в България, а не просто фирма професионален домоуправител. От ден първи на своето съществуване компанията разработва свой собствен и уникален централизиран софтуер. Който обвързва абсолютно всички работни процеси и системи касаещи предоставяните услуги.

Всички отдели и служители на Вход Мениджър работят интензивно с тази платформа, като по този начин най-важната част от дейността. А именно информацията е винаги обезопасена по най-добрият начин.

Стабилността на централизираният информационен модел за комплексно обслужване на сгради е несравнимо. По-добър от популярният модел в обществото за физическо лице професионален домоуправител, който разбира от всичко в Етажната Собственост. Вход Мениджър е на мнение, че рано или късно професионалният корпоративен принцип ще измести по-несигурният и рисков начин за управление на жилищни сгради.

Базови услуги предоставя професионалният домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.