Кариери

 • Оператор - кол център

  Лидерът в управлението и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост - "Вход Мениджър" ООД, търси да назначи комуникативна и енергична личност за позицията "Оператор- кол център“ .


  Основни задължения:

  1. Получаване и предаване на информация по телефон, имейл и live chat.
  2. Интензивна комуникация с клиенти на фирмата.
  3. Приемане и входиране на сигнали от клиенти на фирмата в специално разработена програма.
  4. Водене и съхраняване на фирмена документация.
  5. Друга организационна дейност в офиса.

  Изисквания:
  1. Образование – средно общо или средно специално, висше.
  2. Отлично владеене на книжовен български език и грамотност.
  3. Комуникационни умения, способност за приемане и предаване на конкретна информация
  4. Компютърна грамотност – работа с операционна система Windows и свързаните с нея програмни продукти.
  5. Лични качества – адекватност, тактичност, комуникативност, оперативност, работа в екип и презентаторски умения.
  6. Владеене на чужд език – препоръчително.

  Ние предлагаме:
  - Трудов договор, 8-часов работен ден
  - Чисто стартово възнаграждение - 600 лв./месечно.
  - Модерна среда за работа в центъра на столицата
  - Перспектива за развитие
  - Отлично отношение и работна атмосфера
  - Възможност за диалог на фирмено ниво

  В случай, че желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете своята професионална автобиография с актуална снимка.

  Научете повече
 • Организатор дейност и планиране

  Лидерът в управлението и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост - "Вход Мениджър" ООД, търси да назначи амбициозна и енергична личност за позицията "Организатор дейност и планиране“ .  Основни задължения:

  1. Организиране и координация на дейности по предварително предоставен план.
  2. Интензивна комуникация с клиенти и контрагенти на фирмата по имейл и по телефон.
  3. Изготвяне на оферти.
  4. Работа по информационни сигнали, подадени от клиентите, свързани с дейността на фирмата.


  Изисквания:
  1. Образование – средно общо или средно специално, висше.
  2. Добро владеене на книжовен български език. Грамотност.
  3. Отлична компютърна грамотност – работа с операционна система Windows и свързаните с нея програмни продукти.
  4. Лични качества – адекватност, комуникативност, организационни качества, работа в екип и мотивация за развитие


  Ние предлагаме:
  - Трудов договор, 8-часов работен ден
  - Чисто стартово възнаграждение - 600 лв./месечно.
  - Модерна среда за работа в центъра на столицата
  - Перспектива за развитие
  - Колектив от млади и интелигентни хора
  - Отлично отношение и работна атмосфера
  - Възможност за диалог на фирмено ниво  В случай, че желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете своята професионална автобиография с актуална снимка.

  Научете повече
 • Презентатор - връзка с клиенти

  Фирма „ Вход Мениджър” ООД е най-голямата фирма за поддръжка и управление на Етажна собственост. Имаме опит в управлението на над 1000 сгради в цяла София. Разчитаме на отдели с квалифицирани специалисти. Във връзка с разширяване на дейността на Маркетинг отдел, търсим да назначим „Презентатор-Връзка с клиенти“.

  Работата е почасова.
  Работното време е от 17:00ч. до 21:00ч. Работата е подходяща и за студенти. Служителят трябва да бъде на разположение 5 дни в седмицата по месечен график.

  Основни задължения:

  - Презентации на услугите, предоставяни от фирмата, на организирани Общи Събрания на собствениците в Етажна Собственост./на адрес/
  - Презентации на услугите, предоставяни от фирмата, на индивидуални срещи с клиенти. /на адрес/
  - Подписване на договори с клиенти.

  Нужни качества:
  - Отлични комуникационни, презентационни и убеждаващи умения
  - Умение за водене на диалог
  - Способност за говорене пред публика
  - Енергичност
  - Ниво на психология в комуникацията между хора
  - Гъвкавост и методичност в отношенията с клиентите.
  - Мобилност
  - Активен шофьор /препоръчително

  Ние предлагаме:
  - Граждански договор
  - Хонорарно заплащане и бонуси
  - Модерна среда за работа
  - Отлично отношение
  - Възможност за развитие в структурата на фирмата


  Автобиографии на кандидати с опит в сферата на продажбите ще се разглеждат с предимство.
  Автобиографии на кандидати завършили висше образование в сферата на маркетинг,психология, PR, ще се разглеждат с предимство.  Моля, изпращайте своята професионална автобиография с актуална снимка.

  Научете повече
 • Служител поддръжка и техническо обслужване

  Фирма „ Вход Мениджър” ООД е най-голямата фирма за поддръжка и управление на Етажна собственост. Имаме опит в управлението на над 1000 сгради в цяла София, разчитаме на отдели с квалифицирани специалисти. Във връзка с разширяване на дейността на Технически отдел, търсим да назначим „Служител поддръжка и техническо обслужване“ .

  Основни задължения:

  - Извършване на технически прегледи по обектите;
  - Извършване на дребни ремонти;
  - Смяна на изгорели крушки, ключове на стълбищно осветление, смяна на брави;
  - Поправка на врати и прозорци;
  - Проверка на съоръженията в обекта;
  - Протоколиране състоянието на сградата на фирмена бланка;
  - Осигуряване на достъп в обектите на трети лица;
  - Оперативна отчетност;


  Изисквания:
  - Техническа грамотност
  - Средно образование/Висше образование
  - Свидетелство за управление на МПС
  - Добра ориентация
  - Позитивна и енергична личност
  - Комуникативност

  Автобиографии на кандидати, които имат технически опит, ще се разглеждат с предимство!
  Автобиографии на кандидати, които са до 30 годишна възраст, ще се разглеждат с предимство!

  Ние предлагаме:

  - Твърдо стартово месечно възнаграждение - 800 лв./м.
  - Петдневна работна седмица
  - Граждански договор с опция за сключване на трудов договор.
  - Платено фирмено обучение по длъжността ( стартов месец 600 лв.)
  - Служебен автомобил
  - Служебен телефон
  - Възможност за допълнително възнаграждение
  - Модерна среда за работа.
  - Отлично отношение.

  Научете повече
 • Касиер – отчетник.Събиране на месечни вноски за поддръжка и управление на сгради в режим на Етажна собственост.

  Описание и Изисквания.

  Вход Мениджър ООД е абсолютен лидер в сферата на професионалното управление и поддръжка на сгради в режим на Eтажна собственост в България, и дългогодишен опит в над 1200 сгради с повече от 30 000 домакинства. Квалифицираните ни специалисти работят в обособени звена, спрямо коптененциите си, осигуряващи високото качество на предлаганата услуга.
  Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи служител в отдел Финанси на позицята касиер-отчетник.


  Основни задължения:

  - Събиране на месечни вноски за поддръжка и управление на Етажна Собственост.
  - Отчитане на събраните средства в офисите на фирмата.
  - Комуникация с клиенти.
  - Предаване на информация.
  - Разплащане с конрагенти.


  Изисквания:

  - Комуникативност.
  - Коректност.Отзивчивост.
  - Аналогично мислене и умения за водене на преговори.
  - Позитивна и енергична личност.
  - Самодисциплина и отговорност, самоинициативност.
  - Висше или средно образование.

  За предимство се счита:
  - Предишен опит, свързан със събиране на вземания;

  Ние предлагаме:

  - Твърдо месечно възнаграждение, в размер на 800 лева (бруто).
  - Бонусна система, осигуряваща допълнителен приход във висок размер.
  - Фирмено обучение.
  - Граждански договор.
  - Възможност за фирмено развитие.
  - Модерна среда за работа.
  - Отлично отношение.
  - Коректност при заплащане на месечното възнаграждение.
  - 6 дневна работна седмица.
  - Работно време : 13:00ч. - 22:00 ч.
  - Отлична материална база, осигуряваща необходимите ресурси за спокоен работен процес.

  Моля, изпращайте своята автобиография с актуална снимка.
  Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

  Месторабота: София / България

  Научете повече