Защо Вход Мениджър е по-добре от физическо лице Домоуправител във входа?

Защо професионален домоуправител фирма, каквато е Вход Мениджър, е по-добре от физическо лице Домоуправител в Етажната Собственост е една дълга тема на разговор.

Всъщност явлението професионален домоуправител и сферата като цяло са нови за България и все още не достатъчно популярни. Към момента с помощта на социологически проучвания е ясно. Че едва между 10-15% от сградите в страната използват услугите на фирма професионален домоуправител. Останалата част от Етажните Собствености разчитат на дълбоко залегналата практика с човек от входа. Който да прави каквото може и когато може, за да организира реда в сградата. Това е и най-големият проблем на практика.

Анализът можем да започнем от там, че сградите вече не са в добро състояние, огромна част от тях.

Най-вече панелното строителство са с изтекъл срок на експлоатация. Защото по план този тип постройки са предназначени за нормално и спокойно живеене за период от около 50-60 години. Както за да бъде удължен този експлоатационен срок то задължително трябва да се обърне внимание на две основни неща. Първото е енергийната ефективност и укрепването на конструкциите на панелите, а второто е самата поддръжка на блока. Тук се връщаме на основната тема, че в никой случай физическо лице – собственик от блока назначен за домоуправител от Общото Събрание на собствениците не може да извършва такава адекватна поддръжка на сградата, както фирма професионален домоуправител. Разбира се, това е логично, защото повечето сериозни фирми като Вход Мениджър работят със служители специалисти в различните сфери касаещи проблемите в Етажна Собственост.

Няма как физическо лице успешно да отстранява сложни технически проблеми в сградата, ел. аварии, ВИК аварии, юридически казуси.

Финансови транзакции както във вътрешната каса така и към трети лица и фирми занимаващи се с поддръжката на входа. Това е голяма отговорност за обикновен собственик, който дори най-често не получава нищо за да организира подобни сложни процеси. От друга страна всичко от изброеното е част от рутинната дейност на фирмите професионални домоуправители. Които са длъжни по занятие да се занимават с всички възможни възникнали проблеми в Етажната Собственост. Реално няма проблем, който една компания професионален домоуправител да не може да отстрани, разбира се, стига тя да е от сериозните и конкурентни на пазара за управление на жилищни сгради.

Ресурсът с който разполагат дружествата професионални домоуправители е несравним спрямо времето с което разполага физически домоуправител.

Най-вече защото човек ходи на работа, има семейство и много други ангажименти. Фирмата професионален домоуправител се занимава изцяло, единствено и само с грижа за входа. Организация на процесите касаещи вътрешният ред и разбира се разполага с много и различен човешки ресурс, който гарантира завършено обслужване и перфектна услуга. По този начин, благодарение на фирмите професионални домоуправители, сградата е с удължен експлоатационен срок. Реновирани общи части и отлична предпоставка за спокоен и приятен живот на живущите в тях. Освен всичко опитът в по-големите и развити държави показва, че отдавна компаниите професионални домоуправители са се наложили като трайна практика и в никой случай управлението не се поема от физическо лице най-вече поради по-горе изброеното.

Тези въпроси в повечето страни са урегулирани в законите касаещи сградите и тяхното обслужване, като само лицензирани компании професионални домоуправители могат да се грижат и управляват жилищните сгради. Въпрос на време е този модел на управление изцяло да се пренесе и в България.

Услугите които предоставяме

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.