Финансова и Юридическа услуга, които добрият професионален домоуправител трябва да осигури на своите клиенти!

Да започнем с финансовата услуга и защо тя е задължителна част от обслужването на всеки професионален домоуправител.

Ако Етажната Собственост има проблем с касовата наличност. Или с други думи няма пари в касата, то от там започват всички сериозни проблеми. Не могат да се организират ремонти, не могат да се плащат регулярните месечни сметки. Няма как да се поддържа входа в приветлив вид и т.н. Все неща от първа важност, както за дейността на професионалният домоуправител, така и за спокойният живот във входа.

Това е абсолютна мотивация за фирмите професионални домоуправители, познати също като платени домоуправители.

Да държат под пълен контрол правилното и ежемесечно събиране на месечните вноски и касовата наличност винаги да е положителна. Със сигурност това не е лека задача за нито един професионален домоуправител! Много съседи, за жалост, са некоректни платци, други просто се бавят без причина, което обезателно се отразява на финансовата ликвидност на входа. Когато говорим за некоректни платци, недобросъвестни съседи които живеят на гърба на останалите живущи без да ги интересува. Кой и по какъв начин заплаща месечните сметки за ток, асансьор, почистване и т.н., със сигурност се фокусираме върху един от най-големите проблеми в Етажната Собственост.

Много рядко домоуправителите физически лица могат да се справят ефективно с такива съседи, като на помощ със сигурност идват професионалните домоуправители.

Юридическата услуга предоставяна от професионалните домоуправители. Освен за базови юридически казуси касаещи входа е единственият сигурен и легален механизъм за справяне с нередовните платци. Примерно Вход Мениджър, като най-големият професионален домоуправител в България. Много успешно завежда дела по член 410 ГПК, за да направи така че некоректните платци да се издължат на касата на входа. Вход Мениджър е единствената фирма, която не събира допълнителни хонорари и такси, за да осъди недобросъвестните съседи. Напротив цялата услуга по завеждането на делата се включва в месечната такса за услугата на професионалният домоуправител, която е в размер на 6 лв./апартамент.

Финансова и Юридическа услуга

Тази услуга е изключително ценна за всяка жилищна сгради, защото тя гарантира всички живущи да заплащат навременно и коректно. Професионалният домоуправител е стабилен гарант, че ако някой не заплаща ще си има работа директно със закона и съда. Друг е въпросът, че благодарение на дейността на фирмите професионални домоуправители, много рядко има живущи които отказват да заплащат. А тези които го правят тенденциозно се издължават още след поканата за доброволно изпълнение, което е отличен резултат. Благодарение на наличието на професионален домоуправител във входа, много рядко се стига до съд срещу не плащащ съсед, но ако това се налага, разбира се, интересът на Етажната Собственост ще бъде защитен.

Проблеми във входа

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.