Slide 1

Мениджър Груп е дружеството собственик на всички фирми в групата и цели да бъде най-голямата структура, занимаваща се с поддръжка и управление на сгради в страната.

Служителите от отдел Връзка с клиенти са готови да съдействат при всеки възникнал проблем на клиентите ни и да приемат сигналите ви по удобен за Вас начин. Телефонната ни централа, фронт офисите ни, чат платформата, онлайн портала ни и голяма част от имейл кореспонденцията към нас се обслужват и обработват от колегите в този отдел. Работата с информация е най-голямата част от дейността на този отдел и можете да сте сигурни, че ще получите най-конкретна и подробна такава за всичко, което Ви интересува във всеки един момент. Отдел Връзка с клиенти обслужва запитванията на близо 100 000 собственици, наематели и ползватели, които обитават обслужваните от нас сгради.

Емануил Николов
ОТДЕЛ БЮДЖЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВИ
ОПЕРАЦИИ (БФО)
НАШИЯТ ЕКИП

Вход Мениджър е фирмата ни за управление, която предоставя административна, финасова, организационна, техническа и юридическа услуга на нашите клиенти от 2014 година насам.

ОТДЕЛ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
И ПОДОБРЕНИЯ (РДП)
ОТДЕЛ ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Служителите на отдел Маркетинг са готови да Ви запознаят подробно с услугите ни в удобно за Вас време и място, всеки ден от седмицата. Те са на работа между 9:00 и 22:00 всеки ден, дори и уикендите, с цел да Ви помогнат с избора на услуга и да отговорят на всеки един въпрос относно начина, по който ще се извършва тя. Отдел маркетинг се занимава с изготвянето на оферти, привличането на нови клиенти и презентацията на услугите ни. Към края на 2019 година, компанията ни е организирала близо 5000 напълно безплатни и неангажиращи презентации на Общи Събрания и лични срещи със собственици.

Дейност на отдела
Дейност на отдела
10 служителя
42 служителя
Дейност на отдела
Дейност на отдела

Служителите на този отдел се занимават с наглед най-лесната, но всъщност една от най-трудните задачи в обслужваните сгради – събирането и разплащането на задълженията. Отделът се състои от две части – офис част и външна част. Колегите в офиса планират плащания, изготвят отчети, отразяват подадени декларации и нанасят необходимите корекции, докато колегите от външната част работят на място в сградите и посещават клиентите ни от врата на врата. В този ред на мисли, общият брой посещения на сгради с цел събирания на задължения надвишава 70 000, тъй като всяка една сграда се посещава поне един път в месеца от служител на този отдел.

Служителите на отдел Ремонтни дейности и подобрения организират всички ремонти в сградите на клиентите ни. Те са специалисти в това, което правят и ще търсят правилния баланс между цена и качество, за да ви предложат най-добрите подизпълнители за желаните от Вас ремонти. Този отдел също се състои от вътрешна и външна част - служителите в офиса планират работата с подизпълнители, изготвят оферти, организират подписване на договори, докато външните служители се грижат за подмяната на крушки и дребните ремонти във Вашата сграда. Откакто е създаден Вход Мениджър, отдел РДП е организирал над 10 000 частични и капиталови ремонта в обслужваните от нас сгради.

18 служителя
13 служителя

Този отдел се занимава с отговорната задача да представлява интересите на сградата пред институции и всякакви трети лица. Те са хората, които подават заявления, жалби и молби към районните администрации и комунални дружества. Те се занимават и с целия процес по завеждане на дела срещу собственици, които тенденциозно не заплащат таксите към сградата, в която живеят. Успеваемостта на делата, водени от колегите в ЮКП, които до 2019 са близо 1000, е изключително висока. В същото време е важно да се отбележи, че те винаги търсят начин, по който да се постигне споразумение без да се добавят допълнителни съдебни такси към задълженията на неплатците.

Отдел Регулярни Общи Събрания са хората, които планират, посещават, водят и протоколират Общите Събрания в сградите на клиентите ни. Те ще съдействат за взимането на правилните решения и ще търсят равновесие в междусъседските отношения, за да може всяка една среща със съкооператорите Ви да е продуктивна. Задачата им не е лека – в една сграда винаги има множество различни собственици със собствени виждания, но опитът им помага изключително много при провеждането на Общите Събрания. За статистиката – в периода 2014 до 2019 година, служителите на Вход Мениджър са провели близо 15 000 Общи Събрания в сгради в режим на Етажна Собственост.

ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (ЮКП)
ОТДЕЛ РЕГУЛЯРНИ ОБЩИ
СЪБРАНИЯ (РОС)
Дейност на отдела
Дейност на отдела
Дейност на фирмата
Дейност на фирмата

Ремонт Мениджър е дружеството, което се занимава с изпълнение на висококачествени частични и капиталови ремонти. Дружеството разполага с широк екип от специалисти – имаме служители с експертиза в ремонти на електро и ВиК ремонтни дейности, ремонти на покривни конструкции и поставяне на хидроизолации, боядисване и довършителни работи.

Чистота Мениджър е дружество, което се занимава с администриране на почистването в жилищните сгради, които обслужва. Клиентите на дружеството, които използват абонаментните му пакети, са близо 500 отделни Етажни Собствености.

5 служителя
11 служителя
управител
6 служителя
6 служителя
НАШИЯТ ЕКИП
Божидар Антов
ръководител
ръководител
Николай Димитров
Невелина Атанасова
заместник-ръководител
заместник-ръководител
Илия Траев
Илия Манолов
управител
ръководител
оперативна дейност
Боряна Златарска
Павел Гошев
управител
Емил Кирков
ръководител
оперативна дейност
Адриан Савов
Калин Йорданов
Петър Михайлов
Габриела Георгиева
ръководител
заместник-ръководител
заместник-ръководител
ръководител
Цветанка Шопска
ръководител
Силвия Иванова
ръководител
заместник-ръководител
Таня Бобева