Ако допреди години беше нормално блоковете и Етажните собствености да се управляват от домоуправител, който живее във входа, то сега нещата стоят по малко по-различен начин. Със забързаното ежедневие и работата често на собствениците, наематели и ползватели на Етажна собственост не остава време да се занимават с благото на входа и сградата, в която живеят. Именно затова все повече собственици на Етажна Собственост се обръщат към услугите на професионален домоуправител.

 

Условия за избиране и работа на домоуправителя според ЗУЕС

Задълженията на домоуправителя, както и процедурите по избирането и прекратяването на мандата му, независимо дали е избран измежду съседите или Общото събрание е одобрило фирма за „професионален домоуправител“, са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Според него домоуправителят е изпълнителният орган на Етажната Собственост. Той може да бъде собственик или ползвател на Етажна Собственост, както и юридическо лице. Домоуправителят се избира с гласуване на Общото Събрание за период от 2 години. При неизпълнение на неговите служебни задължения, той може да бъде отстранен предсрочно след решение на Общото Събрание. След изтичането на мандата на домоуправителя се организира избор на нов управителен съвет, но не по-късно от датата на изтичане на мандата на предходния. Дори след изтичането на мандата, ако Общото събрание не е излъчило нов управителен съвет, то предходният домоуправител продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов.

 

Задължения на домоуправителя

Основните задължения на домоуправителя са организирането на Общи събрания, както и изпълнението на решенията, взети след заседанието на собствениците на Етажна Собственост. Той трябва да следи за спазването на вътрешния ред в Етажната Собственост. Домоуправителят се занимава с изготвянето на годишен бюджет за управление, поддръжка и ползване на общите части на Етажната собственост, както и годишен план за извършване на различни видове ремонтни дейности, реконструкции и преустройства в сградата. След това домоуправителят трябва да изготви и отчетите за изпълнението на тези задачи. Освен изброените задължения, домоуправителят има още десетки задължения, описани в Закона за управление на Етажната собственост.

 

Професионалният домоуправител

В забързаното ежедневие все по-малко хора имат времето и търпението да се занимават с всички тези неща. Затова все по-често се търсят услугите на професионалния домоуправител. Той Ви предлага експертен екип от професионалисти, които да изпълняват задълженията на домоуправителя по най-качествения начин, на достъпни цени за всички домакинства.

 

Предимства на професионалния домоуправител на Вход Мениджър ООД

Домоуправителят неимоверно ще се опита да помогне в разрешаването на различни проблеми на собствениците на Етажна Собственост. Но когато запитванията и проблемите станат прекалено много, той често не може да се справи с всички оплаквания едновременно. Тогава на помощ идва професионалният домоуправител на Вход Мениджър ООД. Ние сме най-голямата организация, която се занимава с управление на Етажна Собственост в София. За 4 годишния ни опит, на нас са се доверили над 1 300 Етажни Собствености и над 30 000 домакинства.

 

Мандатът на професионалния домоуправител е от 1 месец до 2 години, като за разлика от повечето ни конкуренти, нашите договори предвиждат лесно прекратяване без допълнителни такси или компенсации. За да „освободите“ Вашия професионален домоуправител просто трябва да подадете едномесечно предизвестие до Вход Мениджър ООД. Всички процедури по работата на професионалния домоуправител са напълно прозрачни за собствениците на Етажна Собственост.

 

Задълженията на домоуправителя често го правят „всичколог“, който трябва да бъде компетентен по прекалено много теми едновременно. За разлика от 1 всичколог, ние от Вход Мениджър ООД Ви предлагаме специалисти, които работят в различни ключови за сградата области – финансова, юридическа, техническа, административна и организационна. По този начин, когато възникне проблем, Вие можете да сте сигурни, че ще получите най-компетентното решение от нашия професионален домоуправител – екип от висококвалифицирани специалисти. Ако нещо се случи, единственото, което трябва да направите е да се обадите на нашия информационен отдел, който след това ще предаде искането на най-компетентния по темата екип.

 

            Административната част от професионалния домоуправител

Административната част от професионалния домоуправител се занимава с организирането и протоколирането на Общите Събрания на собствениците на Етажна Собственост. Освен това, ако входът не разполага с Правилник за вътрешния ред, то нашите специалисти могат да Ви изготвят такъв, който след това ще бъде предложен за гласуване на следващото Общо събрание. След приемането на Правилника, административният екип от професионалния домоуправител ще поеме проследяването на неговото ефективно спазване.

            Организационната част от професионалния домоуправител

Организационната част от пакета професионален домоуправител на Вход Мениджър ООД се занимава с организирането и контрола на всякакви видове ремонтна дейност, както и планирането на поддръжката на сградата и прилежащите зелени площи. Освен това организационният екип се занимава с изготвянето и организирането на оферти за зимно почистване на Етажната Собственост и прилежащите към нея части. След като получат одобрение от Общото събрание, всички собственици и ползватели на Етажна Собственост могат да бъдат сигурни, че пътят до дома винаги ще бъде чист.

            Финансовата част от професионалния домоуправител

Финансовите специалисти на Вход Мениджър ООД ефективно ще спестят време на всички собственици и ползватели на Етажна Собственост. Те се заемат със задълженията на касиера и събират всички такси за управление и поддръжка на Етажната собственост. Финансовият отдел на професионалния домоуправител Ви предлага пълна прозрачност на събраните средства, както начините на тяхното изразходване.

            Юридическата част от професионалния домоуправител

Юридическите специалисти в услугата професионален домоуправител на Вход Мениджър ООД гарантират на всички справедливост и равенство. Те се занимават със завеждането на дела срещу некоректни платци, независимо дали са собственици, ползватели или наематели на Етажната собственост. По време на процеса, професионалният домоуправител поема всички юридически разходи. И освен това, нашите юридически специалисти Ви предлагат безплатни консултации по всички въпроси и питания, относно Етажната Собственост.

            Техническата част от професионалния домоуправител

Техническата част от пакета професионален домоуправител на Вход Мениджър се занимава с извършването на дребни ремонтни дейности, ежеседмични технически прегледи на състоянието на сградата, подмяна и настройване на осветителни тела, както и профилактика на съоръженията в сградата.

 

Ако все още имате въпроси относно услугата професионален домоуправител, свържете се с нас и ще организираме безплатна презентация в удобен за Вас час. Доверете се на качеството на Вход Мениджър ООД при избирането на професионален домоуправител за управлението на Вашата Етажна Собственост!

Условия за избиране и работа на домоуправителя според ЗУЕС
Задължения на домоуправителя
Професионалният домоуправител
Предимства на професионалния домоуправител на Вход Мениджър ООД