Система на работа Вход Мениджър

Благодарение на изградената система на работа Вход Мениджър разрешава изцяло проблемите произтичащи от модела с физическо лице професионален домоуправител.

Които в не редки случаи компрометират, като цяло услугата позната в обществото като професионален домоуправител. Компанията гарантира на своите клиенти. Че няма как да се загуби информация касаеща дейността на дружеството в сградата. Че няма как да има проблем с ресурса по обслужването и като цяло. Че разликата във възможностите на сериозна корпоративна структура и малка фирма с няколко физически лица служители е огромна.

За финал е важно да отбележим факта от който произтичат кардиналната разлика в предоставянето на услугата.

Вход Мениджър от самото си създаване е замислена като най-голямата корпоративна структура за управление на жилищни сгради в България. А не просто фирма професионален домоуправител. От ден първи на своето съществуване компанията разработва свой собствен и уникален централизиран софтуер. Който обвързва абсолютно всички работни процеси и системи касаещи предоставяните услуги. Всички отдели и служители на Вход Мениджър работят интензивно с тази платформа. Като по този начин най-важната част от дейността, а именно информацията е винаги обезопасена по най-добрият начин.

Система на работа Вход Мениджър

Стабилността на централизираният информационен модел за комплексно обслужване на сгради е несравнимо по-добър от популярният модел в обществото за физическо лице професионален домоуправител, който разбира от всичко в Етажната Собственост. Вход Мениджър е на мнение, че рано или късно професионалният корпоративен принцип ще измести по-несигурният и рисков начин за управление на жилищни сгради.

Защо Вход Мениджър е по-добре от физическо лице Домоуправител във входа ?

Защо професионален домоуправител фирма, каквато е Вход Мениджър, е по-добре от физическо лице Домоуправител в Етажната Собственост е една дълга тема на разговор. Всъщност явлението професионален домоуправител и сферата като цяло са нови за България и все още не достатъчно популярни. Към мометна с помощта на социологически проучвания е ясно, че едва между 10-15% от сградите в страната използват услугите на фирма професионален домоуправител. Останалата част от Етажните Собствености разчитат на дълбоко залегналата практика с човек от входа, който да прави каквото може и когато може, за да организира реда в сградата. Това е и най-големият проблем на практика.

Професионален домоуправител

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.