Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Ви информираме, че:

1. Вход Мениджър функционира изцяло и е в пълна готовност да обслужва сградата Ви спрямо договорните ни отношения. Връзката с нас чрез колцентър, имейл и чат платформи е напълно активна.

2. В същата връзка Ви информираме, че е наложително, с цел осигуряване на необходимите средства за заплащане на сметките на сградата, плащанията на такси, касаещи сградата в този период изцяло да бъдат извършвани дистанционно чрез системите на Easypay, epay.bg и банкови такива. Можете да се информирате за своя персонален код от информационното табло или като се свържете с нас. Молим всеки един от Вас да внася регулярно дължимите суми по изброените дистанционни начини, за да не се стигне до прекъсване на електроенергия в сградата и невъзможност за използване на съоръженията в нея.

3. Ремонтните дейности в сгради продължават да се извършват по план. В този ред на мисли за извънредни такива ще можем да провеждаме дистанционно допитване (чрез телефони и имейли) относно съгласие.

4. Почистващите дейности в сградите към момента ще продължат да се извършват. Ще направим всичко по силите си да осигурим дезинфекционни препарати на почистващите лица или фирми, които сте избрали. За Ваша информация, към момента всички наличности са изчерпани и снабдяването с такива е изключително трудно.

5. Офисите на компанията в град София ще спрат работа с клиенти на място до второ нареждане от 16.03.20.

Прилагаме и полезна официална информация относно ситуацията: https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Leaflet_Covid-19.pdf?fbclid=IwAR13WRw8EQk5FWKdiInNf0Qyamrmu4YjwBN3fy7vh0ugHCRXTpZZdRL5Hgk

Оставаме на разположение,
От екипа на Вход Мениджър