Базови услуги предоставя професионалният домоуправител

Административна и Организационна услуга! Какви предимства има Вход Мениджър. Спрямо останалите фирми професионални домоуправители предоставящи тези две услуги?

Всеки професионален домоуправител предоставя на своите клиенти няколко основи услуги касаещи поддръжката и управлението на входа. Можем да започнем с административната услуга. Която представлява чистото домоуправителстване като длъжност, която трябва да се заема по закон. Професионалният домоуправител е длъжен да се регистрира в общината. Както е посочено в ЗУЕС (Закона за управление на Етажната Собственост). А също така трябва да провежда регулярни общи събрания на входа, на които да се гласуват важни въпроси касаещи жилищната сграда. Професионалният домоуправител трябва да съблюдава за спазването на вътрешният ред във входа. Да изготви такъв правилник и да се грижи за домовата книга и това дали тя е актуално попълнена.

Административните отговорности на професионалният домоуправител са от ключово значение за реда и организацията в блока.

От там на сетне професионалният домоуправител трябва да набавя необходимите оферти за ремонтни дейности и поддръжка на сградата. Част от тези допълнителни услуги могат да бъдат по почистване на входа, озеленяване, снегопочистване и т.н. Офертите, които най-често се набавят от професионалният домоуправител са за ремонт на покрив, ремонт на входна врата, смяна на дограма, освежаване на входното пространство, нови щрангове и разбира се много други подобни примери. Сериозно предимство на фирмите професионални домоуправители и най-вече на Вход Мениджър, като най-голяма в сферата, е че те разполагат с опит и голям набор от добри и конкурентни фирми подизпълнители за различните организационни и ремонтни дейности.

Базови услуги предоставя професионалният домоуправител

Примерно Вход Мениджър за разлика от другите компании в бранша не се налага да работи с множество различни фирми, а най-често отговаря на нуждите на клиента със собствени подизпълнители каквито са Чистота Мениджър, Ремонт Мениджър, ДДД Мениджър и т.н. Разбира се, солидните партньорски взаимоотношения и с останалите водещи компании за ремонтни дейности и допълнителни услуги са факт, а това е изцяло в полза на клиентите на Вход Мениджър, защото по този начин те могат да получат най-добрите оферти на пазара. Правилното администриране и организиране на управлението и поддръжката в жилищната сграда гарантират реда и доверието между всички собственици. Затова е много важно живущите да разполагат с доказан професионален домоуправител, като еталон за това е Вход Мениджър – най голямата компания за поддръжка и управление на жилищни сгради в България.

Модел на работа

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.